course-details-portlet

BI0001 - Celle- og molekylærbiologi, laboratoriekurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave/Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 50/100
Oppgave 50/100

Faglig innhold

Emnet er et labdelen til innføringsemne MOL4010 Grunnleggende molekylærbiologi.

Følgende temaer blir behandlet:

 • Det molekylære grunnlag for cellen
 • Biokjemi
 • Cellefysiologi
 • Cellens struktur og funksjon,
 • Mendelske arvelover,
 • Molekylærbiologi og bioteknologi

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • De fundamentale enheter for liv, spesielt cellen som en organismes basale enhet for struktur og funksjon.
 • Store biologiske molekylers og membraners struktur og funksjon.
 • Metabolisme og hvordan energi transformeres i levende systemer.
 • Aktører og prinsipper i cellulær kommunikasjon.
 • Prinsipper for celledeling.
 • Den kromosomale og den molekylære basis for arv.
 • Regulering av genuttrykk, fra gen til protein.
 • Bioteknologi; bruk av DNA verktøykasse med eksempler på kloning av organismer og hvordan dette kan brukes til å studere gen-sekvens, uttrykk og funksjon.
 • Genomer og deres evolusjon.

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • Gjenkjenne og beskrive forskjellige former for liv, inkludert forskjellige typer celler.
 • Gjengi prosesser som regulerer arvegangen mellom generasjoner, og overgangen fra gen til protein.
 • Designe et kloningseksperiment.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • Forstå og forklare diversiteten i biologiske systemer og prosesser på cellulært nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Laboratoriekurs: 30 timer obligatorisk

Prosjektarbeid: Teoretisk semesteroppgave, obligatorisk

Emnet er adgangsbegrenset opptak på instituttet

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent laboratoriekurs
 • Godkjent teoretisk oppgave

Mer om vurdering

I tilfelle stryk må undervisning følges på nytt neste gang emnet undervises. Ny labrapport må leveres og ny prosjektoppgave må gjennomføres.

Forkunnskapskrav

Bestått eksamen i MOL4010.

Kursmateriell

Mer informasjon gis ved undervisningsstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI1001 7.5 VÅR 2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biologi
 • Cellebiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave/Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Rapport 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU