course-details-portlet

BARN2001 - Children's Rights in a Global Perspective

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

This course offers a critical examination of children’s rights in an international context, focusing around the United Nations Convention on the Rights of the Child 1989. The course presents a historical overview of the development of children’s rights, and discusses the principles of the current Convention, such as the principle of the 'best interest of the child' and children's rights to provision, protection and participation. The course addresses local and global values of childhood rights, and highlights some of the current problems in policies and practices relating to children, applying it to a range of children’s issues.

Læringsutbytte

The main objectives of the course are to provide students with knowledge of:

- The historical background of children’s rights.

- The UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC); articles, principles and practices.

- Global perspectives and regional conventions on children's rights (e.g. the African Charter on the Rights and Welfare of the Child).

- Contemporary issues related to children’s rights (e.g. education, child labor, migration, child protection, health services, media, etc.)

Læringsformer og aktiviteter

Total lecture hours: approximately 20 hours.

Forkunnskapskrav

None.

Kursmateriell

Information will be given at the beginning of the semester.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Barndomsstudier
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 25.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU