course-details-portlet

BARN2001 - Children's Rights in a Global Perspective

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

This course offers a critical examination of children's rights in an international context, focusing on the United Nations Convention on the Rights of the Child 1989. The course presents a historical overview of the development of children's rights and discusses the principles of the current Convention, such as the principle of the 'best interest of the child' and children's rights to provision, protection and participation. The course addresses local and global values of children's rights and highlights some of the current problems in policies and practices relating to children, applying it to a range of children's issues.

Læringsutbytte

The main objectives of the course are to provide students with knowledge of:

  • The historical background of children's rights.
  • The UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC); articles, principles and practices.
  • Global perspectives and regional conventions on children's rights (e.g. the African Charter on the Rights and Welfare of the Child).
  • Contemporary issues related to children's rights (e.g. education, child labour, migration, child protection, health services, media, etc.)

Læringsformer og aktiviteter

Total lecture hours: approximately 20 hours.

Kursmateriell

Information will be given at the beginning of the semester.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Barndomsstudier
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 09.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 2
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 32
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU