BA8604 - Satellitt-gravimetri og - altimetri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/3
Muntlig eksamen 2/3

Faglig innhold

Oversikt over klassisk mekanikk, gravitasjonspotensialet til Jorda, lave satellittbaner, perturbasjonsteori, banebestemmelse, baneanalyse, bestemmelse av parametre for Jordas gravitasjonsfelt, oversikt over prosjekter innen satellittaltimetri, altimetermålinger, middelvannstand, topografi for vannstand (SST), anvendelse (f.eks. havsirkulasjon).

Læringsutbytte

Learning objective:
After completing the course the candidate shall have an in-depth understanding of satellite monitoring of Earth’s deformation and change in time.

Knowledge:
After completing the course, the candidate shall have knowledge about how satellites monitor Earth’s water, ice and land surfaces and their changes in time, knowledge of methods and techniques for determination of Earth’s deformation and change in time using different satellite gravimetry and altimetry missions and analysis of the results, Knowledge of satellite gravimetry and altimetry applications in Oceanography, Geophysics, Construction and building industry, Marine, and climate change studies.

Skills:
After completing the course, the candidate shall be able to perform Mean sea surface and geoid model computations including its sophisticated correction terms, be able to calculate other parameters like sea level changes, Ice mass changes, ocean circulation, including analysis and interpretation of the results, be able to use the Earth’s parameters, like mean sea surface and geoid, within other disciplines like Oceanography and Geophysics.

General competence:
After completing the course the candidate shall have obtained ability to work independently and in a team towards relevant research front in Earth observation technology, ability to identify the Earth monitoring satellite data interface and relation with other related disciplines, ability to understand the international perspective of satellite Earth observation technologies and be able to cooperate internationally.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå som ledet selvstudium, med obligatoriske øvingsoppgaver, samt et større prosjektarbeid som karaktersettes. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet bygger på fordypningsemnet Geometrisk satellitegeodesi (GPS) og Fysikalsk geodesi.

Kursmateriell

Vanicek and Krakiwsky (1986) Geodesy: The concepts.
Seeber (2002) Satellite Geodesy.
Nahavandchi (2003) Satellite gravimetry.
Shum C.K. (2004) Lecture notes.
Tidsskriftsartikler.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 1/3
Høst ORD Muntlig eksamen 2/3
Vår ORD Oppgave 1/3
Vår ORD Muntlig eksamen 2/3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.