course-details-portlet

BA8202 - Videregående fysikalsk geodesi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 2/3 D
Arbeider 1/3

Faglig innhold

Potensialteori, geodetiske grenseverdier, Stokes-Helmerts metode for geoidebestemmelse, modifisering av Stokes kjerne, topografiske korreksjoner med integralteknikker og sfærisk-harmonisk metode, atmosfæriske korreksjoner, globale gravitasjonsmodeller, estimering av andre gravitasjonsfeltparametre, nyere forskningsaktivitet.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal ha kunnskap om hvordan Jordens tyngdekraft påvirker alle ting og geodetiske observasjoner, kartlegging av gravitasjonsfeltet til jorden spesielt ved hjelp av satellitter, måling av jordens gravitasjons parametere, analysere resultat, og applikasjoner innen oseanografi, geofysikk, marine og klimaforandringer.

Ferdigheter: Studentene skal kunne utføre geoideberegninger inkludert korreksjoner, samt andre parametere av jordens gravitasjonsfelt, analyse og tolking av resultat. Studentene skal kunne kombinere lokale og globale gravitasjonsmodeller, bruke parametere av jordens gravitasjonsfelt, for eksempel geoide, i andre fagfelt (oseanografi og geofysisk).

Generell kompetanse: Studentene kan arbeide selvstendig og i team for å utføre forskning innen fysikalsk geodesi for å estimere parametere av jordens gravitasjonsfelt og analysere dem kritisk, og bruke dem i andre fagfelt.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå som ledet selvstudium, med obligatoriske øvingsoppgaver, samt et større prosjektarbeid som karaktersettes.
For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Master i geomatikk. Grunnemnet TBA4565 Geomatikk, fordypningsemne eller tilsvarende kunnskaper.

Kursmateriell

Heiskanen and Moritz (1967) Physical Geodesy.
Moritz (1980) Advanced Physical Geodesy.
Nahavandchi (2001) Physical Geodesy.
Tidsskriftsartikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geomatikk
  • Geodesi
  • Kartfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 2/3 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 2/3 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU