course-details-portlet

BA6018 - Innføring i prosjekt som arbeidsform

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Kurset har fire hovedtema: Prosjekt som arbeidsform, mål og interessenter, prosjektplanlegging og prosjektoppfølging.

Læringsutbytte

Etter å ha deltatt på kurset vil deltakeren ha tilegnet seg kunnskap om hva et prosjekt er, hvordan man skal følge det opp og hvor viktig interessentanalyse er. Deltakeren får gjennom å delta på kurset øve på ferdigheter innen tidsplanlegging og kostnadsestimering samt fremdriftskontroll i et prosjekt. Deltakeren vil etter å ha deltatt på kurset økt sin kompetanse innen prosjektledelse og vil ha gode forutsetninger til å kunne bidra i prosjekter fremover.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er lagt opp som en MOOC og gir ingen studiepoeng. Opplegget er basert på at du følger de ulike leksjonene som inngår (i hovedsak videopresentasjoner), leser lærebok på egen hånd og gjør oppgaver som inngår. Vi anbefaler sterkt at du forsøker å løse oppgavene før du ser på løsningsforslaget. Kurset er selvstudium hvor det ikke er lagt opp til at det skal være noen form for veiledning eller kontroll underveis i kurset, men deltakerne kan få et kursbevis etter bestått quiz når alle leksjoner er gjennomført.

Mer om vurdering

Kurset gir ingen studiepoeng, men deltakeren kan få kursbevis etter å ha bestått en quiz (minimum 40 % riktig) på slutten av kurset.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE0)
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)

Forkunnskapskrav

Grunnleggende studiekompetanse (GSK).

Kursmateriell

Lærebok: Rolstadås, Johansen, Nilsson, Langlo: Praktisk prosjektledelse - Fra idé til gevinst, 2. utgave, Fagbokforlaget 2020 (ISBN 978-82-450-3205-5).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Prosjektadministrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU