course-details-portlet

ARK3003 - Museums and Heritage Studies

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Både pensum og undervisning er på engelsk. Emnet har som målsetting å gi innsikt i forskning på og forvaltning av kulturarven. Kurset vil gi en generell innføring i vernefilosofi og museenes rolle som kunnskapsprodusenter, kulturarv og museer i konfliktområder, kulturarv og historie og museenes samlingsforvaltning. Kurset vil sette fokus på kulturarvens rolle i en verden der etniske, kulturelle, religiøse og historiske grenser og identiteter utfordres i skjæringspunktet mellom det lokale, regionale og globale. En vil se på museenes rolle, muligheter og utfordringer som forsknings-, formidlings- og forvaltningsinstitusjoner i et samlet kulturarvfelt. Universitetsmuseenes rolle, muligheter og utfordringer vil bli vektlagt.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidatene

  • har bred kunnskap om museenes rolle som samfunnsaktør og kunnskapsprodusent
  • har detaljert innsyn i vernefilosofi, museologisk teori, og spesialisert kunnskap om universitetsmuseenes rolle
  • har inngående kunnskap om forholdet mellom kulturarv, konflikt og samfunn med utgangspunkt i utvalgte eksempler

Ferdigheter

Kandidaten:

  • kan bruke kunnskapen til å analysere forhold knyttet til museenes, og spesielt universitetsmuseenes rolle på kulturarvfeltet
  • har bred forståelse for samarbeidet og samspillet mellom museumssektor, forvaltningsorgan, forskningsinstitusjoner og samfunnet i øvrig

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og museumsbesøk.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorgrad i arkeologi eller kulturminneforvaltning

Kursmateriell

Det utgis hvert semester oppdatert pensumliste som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
  • Arkeologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU