course-details-portlet

ARK3003 - Museums and Heritage Studies

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Både pensum og undervisning er på engelsk. Emnet har som målsetting å gi innsikt i forskning på og forvaltning av kulturarven. Kurset vil gi en generell innføring i vernefilosofi og museenes rolle som kunnskapsprodusenter, kulturarv og museer i konfliktområder, kulturarv og historie og museenes samlingsforvaltning. Kurset vil sette fokus på kulturarvens rolle i en verden der etniske, kulturelle, religiøse og historiske grenser og identiteter utfordres i skjæringspunktet mellom det lokale, regionale og globale. En vil se på museenes rolle, muligheter og utfordringer som forsknings-, formidlings- og forvaltningsinstitusjoner i et samlet kulturarvfelt. Universitetsmuseenes rolle, muligheter og utfordringer vil bli vektlagt.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidatene
- har bred kunnskap om museenes rolle som samfunnsaktør og kunnskapsprodusent
- har detaljert innsyn i vernefilosofi, museologisk teori, og spesialisert kunnskap om universitetsmuseenes rolle
- har inngående kunnskap om forholdet mellom kulturarv, konflikt og samfunn med utgangspunkt i utvalgte eksempler

Ferdigheter: Kandidaten:
- kan bruke kunnskapen til å analysere forhold knyttet til museenes, og spesielt universitetsmuseenes rolle på kulturarvfeltet,
- har bred forståelse for samarbeidet og samspillet mellom museumssektor, forvaltningsorgan, forskningsinstitusjoner og samfunnet i øvrig.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og museumsbesøk.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorgrad i arkeologi eller kulturminneforvaltning

Kursmateriell

Det utgis hvert semester oppdatert pensumliste som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
  • Arkeologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU