AM303608 - Prosjektoppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Prosjektoppgaven skal rettes inn mot den relevante spesialiseringen.

Prosjektoppgaven kan være enten en empirisk eller en praktisk oppgave innenfor fagområde business/økonomi. Det kan f. eks. være en markedsundersøkelse, eller annet studierelevant arbeid eller oppdrag for et foretak, en eksportorganisasjon/bransjeorganisasjon eller en forsknings-/utdanningsinstitusjon.

Forslag til tema må leveres for godkjenning av veileder innen nærmere fastlagt frist.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Student skal:
kunne arbeide selvstendig med nytt fagstoff basert på kunnskaper som er tilegnet tidligere i studiet

kunne finne fram til og fordypet seg i relevant fagstoff innen fagområdet (internasjonal) markedsføring og/eller beslektede emner
 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Studenter skal kunne presentere resultatet av det selvstendige arbeidet basert på en vitenskapelig metode.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Gruppeveiledning, ev. individuell veiledning.

Mer om vurdering

Den ferdigskrevet oppgaven skal innleveres inn som en pdf-fil innen nærmere fastlagt frist, som framgår av eksamensplanen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 12:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.