course-details-portlet

AM301314 - Bacheloroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven skal rettes inn mot den relevante fagområde.

Bacheloroppgaven kan være enten en empirisk eller en teoretisk oppgave innenfor fagområde business/økonomi. Det kan f. eks. være en markedsundersøkelse, eller annet studierelevant arbeid eller oppdrag for en bedrift, en eksportorganisasjon/bransjeorganisasjon eller en forsknings-/utdanningsinstitusjon.

Forslag til tema må leveres for godkjenning av veileder innen nærmere fastlagt frist.

Læringsutbytte

kunne arbeide selvstendig med nytt fagstoff basert på kunnskaper som er tilegnet tidligere i studiet

kunne finne fram til og fordypet seg i relevant fagstoff innen fagområdet (internasjonal) markedsføring og/eller beslektede emner

kunne presentere resultatet av det selvstendige arbeidet basert på en vitenskapelig metode.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Gruppeveiledning, ev. individuell veiledning.

Mer om vurdering

Den ferdigskrevet oppgaven skal innleveres inn som en pdf-fil innen nærmere fastlagt frist, som framgår av eksamensplanen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU