Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

  • Underviser i språk og etikk
  • Verneombud for instituttet
  • Instituttets internasjonale koordinator for spansktalende land, samt Portugal og USA

Undervisningsfag:

  • Etikk og entreprenørskap
  • Business English
  • Maritime English