course-details-portlet

ALIT3101 - Allmenn litteraturteori 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Pensum omfatter tekster fra moderne litteraturteori, estetisk teori, poetikk, sjangerteori, interpretasjonsteori og aktuell litteraturvitenskaplig debatt. Det kan også inneholde faghistorie og litteraturhistorieteori. Samlet må pensum representere en viss faglig bredde. Pensum skal være på ca. 600 sider.

Læringsutbytte

Kandidatenes generelle kompetanse etter gjennomført emne:

Kunnskap:

Kandidaten i ALIT3101

- har spesialisert teoretisk og metodisk kunnskap som kan brukes til refleksjon over egen og andres forskningspraksis og som redskap til videre forsking

Ferdigheter:

Kandidaten i ALIT3101

- kan analysere og vurdere teoretiske og metodologiske perspektiver i litteraturvitenskapelige tekster

- kan vurdere og sammenligne analyser av skjønnlitterære tekster

- kan presentere og reflektere over litteraturvitenskapelig praksis

Læringsformer og aktiviteter

Seminar. Det kreves aktiv deltakelse av studentene med muntlige framføringer, kommentarer og lignende.

Obligatoriske aktiviteter:

- Godkjent pensumliste

- Godkjent seminarinnlegg og/eller skriftlig oppgave

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent pensumliste
  • Godkjent seminarinnlegg og/eller skriftlig oppgave

Mer om vurdering

Vurderingsform: 7 dagers hjemmeeksamen på 3500-4000 ord.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Forslag til pensum vil foreligge ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ALIT3301 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Allmenn litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
07.12.2023

Innlevering
14.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
31.05.2024

Innlevering
07.06.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU