course-details-portlet

ALIT1104 - Drama, poetikk og litteraturteori 1800-2000

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Modulen har to komponenter: Den gir for det første en innføring i nyere dramatikk fra sent 1800-tall og fram til vår egen tid. Her blir en kjent med dramatikere fra Henrik Ibsen og Anton Tsjekhov, til Samuel Beckett og Marguerite Duras. Modulens andre komponent er tekster som gir et overblikk over poetikk og litteraturteori fra romantikken til våre dager. Her leses klassiske tekster av romantikere som Wordsworth og Coleridge, modernister som Charles Baudelaire og Viktor Sjklovskij og teoretikere som Sigmund Freud og Susan Sontag.

Læringsutbytte

Kvalifikasjoner etter gjennomført emne:
- vise fram grunnleggende oversikt over de siste århundrenes litteraturteoretiske retninger
- gjøre rede for og bruke litteraturteoretiske begreper
- kjenne igjen retoriske grep i tekster
- sammenligne ulike teoretiske retninger og tekster
- bruke teoretiske perspektiv i møte med litterære tekster
- forstå og drøfte den gjensidige påvirkningen mellom samfunnet og litteraturen
- reflektere over hvordan litteraturen påvirker menneskets selvforståelse
- lese og gjøre rede for teoretiske tekster som preger den humanistiske debatten i vår tid
- presentere og drøfte teoretiske problemstillinger i skriftlig form

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeundervisning med oppgaveskriving.

2-3 obligatoriske aktiviteter, inkludert minst to godkjente skriftlige oppgaver (4-5 sider) med tilbakemelding.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2-3 obligatoriske aktiviteter

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

En egen pensumliste med pensumlitteratur for emnet er tilgjengelig ved semesterstart.

Studenter som følger standard pensumliste på emnet skal ikke levere pensumliste til instituttet. Studenter som mener seg berettiget til å følge et alternativt pensum, kan søke om det ved å levere en pensumliste til godkjenning ved instituttet.

Frist: 10. oktober i høstsemesteret og 10. mars i vårsemesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFALIT104 15.0
ALIT1106 15.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Allmenn litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 01.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU