course-details-portlet

AL501113 - Industriell Psykologi og HRM

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

 • Dynamiske prosesser: emosjoner, motivasjon, personlighet
 • Kognitive prosessser: persepsjon, læring, beslutninger, innovasjon, kreativitet
 • Sosiale prosesser: grupper, verdier og etikk, holdninger
 • Kommunikasjon Ledelse av menneskelige ressurser
 • Personalplanlegging Personalpolitikk og strategi
 • Rekruttering, karriere, kompetanseplanlegging
 • Læringsmiljø
 • Belønningssystemer
 • Internasjonal personalledelse

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • ha bred kunnskap om temaer, teorier, metoder og verktøy innenfor fagområdene arbeidspsykologi og personalledelse
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet ha kunnskap om fagområdets historie, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter:

 • kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe velfunderte valg kunne finne, vurdere og henvise til fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling beherske faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Kompetanse:

 • ha innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til arbeidspsykologi og personalledelse kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer kunne formidle sentralt fagstoff innen arbeidsspykologi og personalledelse samt løsning på problemstillinger muntlig og skriftlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger og gruppeøvinger.

80% oppmøteplikt.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

100% individuell prosjektoppgave. Leveres digitalt i INSPERA som en pdf-fil.

Studenten må ha 80 % oppmøte i kurset for å kunne melde seg opp til eksamen. Spesielle tilfeller vurderes individuelt ved å sende søknad til Studieprogramleder.

Obligatorisk virksomhet fra forrige semester kan godkjennes av instituttet.

Ny- og utsatt eksamen tilbys i påfølgende semester for studenter med stryk eller lovlig, dokumentert fravær.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Operativ maritim ledelse (830MDO) - enkelte retninger
Operativ maritim ledelse (MLAKMO)

Kursmateriell

Industrial and Organizational Psychology: Research and Practice, 7th Edition. Paul E. Spector. ISBN: 978-1-119-30470-8 November 2016 432 Pages.

Positivt Lederskap. Merethe Drønnen

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 A 15.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G132 Gnisten/Fagskolen 1

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU