course-details-portlet

AI301212 - Fra ide til bedrift

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 40/100 C
Rapport 60/100

Faglig innhold

Faget vil gi studentene praktisk innsikt i hvordan man tar en idé til markedet gjennom bedriftsetablering. Studentene vil arbeide i team med kommersialiseringen av en forretningsidé og få veiledning fra både ekstern mentor fra arbeids- og næringsliv, samt interne veiledere. Studentene får erfaring med tema som:

 • Veien fra forretningsidé til oppstartsbedrift
 • Prosjektledelse
 • Forretningsforståelse
 • Forretningsplan
 • Nettverk og allianser

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene:

 • Ha kunnskap om grunnleggende begreper og perspektiver innen entreprenørskap.
 • Ha erfaring med å etablere, drive og avvikle en studentbedrift
 • Være kjent med og kunne anvende smidig prosjektmetodikk
 • Kunne utvikle en forretningsplan og en bærekraftig forretningsmodell rundt en forretningsidé.
 • Forstå sine egne ressurser og hvordan man kan bruke nettverk til å hente ressurser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, prosjektarbeid i grupper, veiledning og presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Prosjektoppgave (60%) og muntlig eksamen (40%)

Tidligere godkjent arbeidskrav er ikke gyldige ved senere eksamensforsøk.

Det blir satt opp utsatt eksamen kun på den muntlige eksamensdelen.

Obligatoriske arbeidskrav, prosjektoppgaven og den muntlige eksamenen må tas på nytt hvis en student vil forbedre karakter i emnet eller ta opp igjen kurset.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Bioteknologi/Havbruk
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Rapport 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Muntlig eksamen 40/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 40/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU