course-details-portlet

AE302319 - Business analytics

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell prosjektoppgave 60/100
Gruppebasert mappeinnlevering 40/100

Faglig innhold

Teknologisk utvikling gir stadig bedre tilgang på detaljerte og komplekse datakilder og nye muligheter for sammenstilling og bruk av datakilder i integrerte beslutningsstøttesystemer. Big data, business intelligense og Business analytics er buzzwords som representerer ulike sider ved denne utviklingen. Teknlogiutviklingen går også i retning av intuitive brukergrensesnitt som i større grad gjør verktøyene tilgjengelig for avansert bruk for personer uten detaljkunnskap om selve teknologien, men med forståelse for teknologien på et overordnet konseptuelt nivå. Dette gir nye muligheter for økonomer til å bruke teknologien til å skreddersy beslutningsstøtte for økonomiske og strategiske formål. Formålet med dette emnet er å gi studentene god innsikt i mulighetene for beslutningsstøtte som ligger i den nye teknologien med oppdaterte eksempler fra næringslivet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises på engelsk. Se engelsk versjon for emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Eksamen:

- Gruppebasert mappeinnlevering som teller 40% av endelig karakter.

- Individuell prosjektoppgave som teller 60% av endelig karakter.

Det vil ikke bli satt opp utsatt eksamen i emnet.

Hvis en student består mappeinnleveringen, men stryker på prosjektoppgaven så kan vedkommende kun ta opp igjen prosjektoppgaven ved neste ordinære eksamen for å få sammenslått en endelig karakter i emnet.

Hvis en student består prosjektoppgaven, men stryker på mappeinnleveringen så må vedkommende ta opp igjen begge eksamensvurderinger ved neste ordinære eksamen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024
Spesiell frist for melding til undervisning: 25.01.2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Strategi og ledelse
  • Økonomi og administrasjon
  • Økonomistyring
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Gruppebasert mappeinnlevering 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell prosjektoppgave 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU