course-details-portlet

AAR8140 - Bygningsdokumentasjon og analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i bygningsvernets viktigste teorier og metoder, og om hvordan denne kunnskapen kan legges til grunn for planlegging av tiltak på eksisterende bebyggelse. Arbeidet baseres vanligvis på et feltstudium av en gitt bygning eller bygningsmiljø, som innbefatter dokumentasjon og forslag til strategi for framtidige tiltak, basert på en verneteoretisk drøfting. Arbeidet kan også ta utgangspunkt i litteraturstudier.

Læringsutbytte

Målet er å gi studentene et godt teoretisk grunnlag for vurderinger av verneverdi og drøfting av strategier for tiltak i eksisterende bygningsmiljøer.

KUNNSKAPER:
Kulturminnevernets teoretiske grunnlag, verdivurdering og begrunnelse.
Bruk av arkivalia, herunder kritisk vurdering av disse.
Kunnskap om metoder for oppmåling av bygninger.
Kunnskap om materielle og bygningsfysiske egenskaper nødvendige for å utøve teknisk tilstandsanalyse, herunder kunnskap om biologisk nedbrytning.

FERDIGHETER:
Systematisk og flerfaglig datainnsamling fra feltarbeid på konkrete bygninger.
Evne til å ”lese” bygninger som historiske dokumenter basert på bygningshistorisk og bygningsarkeologisk kunnskap.
Evne til å syntetisere store mengder detaljkunnskap til en helhetlig forståelse av et bygget miljøs forutsetninger, kvaliteter og muligheter.

GENERELL KOMPETANSE:
En grunnforståelse av eksisterende bygninger som ressurser i en bred forståelse av begrepet.
Systematisk, vitenskapelig basert drøfting og evaluering av kulturhistorisk verdi og betydningsinnhold i eksisterende bygd miljø.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av feltstudier og rapportskriving. Hvis mulig undervises emnet i samarbeid med AAR4825 Dokumentasjon og analyse, eventuelt samarbeid i felt med studentene på dette emnet. Det skal likevel leveres et separat skriftlig arbeid for PhD-emnet. Undervisning vil bli gitt på engelsk dersom internasjonale studenter velger emnet.

Mer om vurdering

Det er ingen obligatoriske undervisningsaktiviteter, bare individuell veiledning. Emnet vurderes på grunnlag av en skriftlig besvarelse (rapport eller essay).

Forkunnskapskrav

Master i arkitektur eller tilsvarende

Kursmateriell

Opplyses ved kursstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Byggekunst, historie og teknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU