course-details-portlet

AAR6034 - Mot karbonnøytrale bygg - prosjektering av nullutslippsbygg og plussenergihus

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

I den første samlingen gis det en innføring i teori og prinsipper for utforming av nullutslippsbygg og plusshus. Det vil bli gitt eksempler på løsninger og presentasjon av realiserte prosjekter fra Norge og andre land. Det vil også bli gitt innføring i bruk av relevante beregningsmetoder- og programmer.

Foreleserne på kurset har spesialkompetanse innenfor ulike fagfelt som er sentrale mht. prosjektering og bygging av plusshus. Eksemplene og prinsippene som presenteres er basert på både nasjonale og internasjonale prosjekter, forskningsresultater, og erfaringer, med hovedvekt på norske/nordiske forhold.

I perioden mellom de to samlingene vil det bli hjemmearbeid i form av en prosjektoppgave. Kursdeltakerne vil bli delt inn i tverrfaglige grupper som sammen skal prosjektere og dokumentere et plusshus. Det er mulighet til å ta utgangspunkt i prosjekter som gruppedeltakerne er involvert igjennom sin praksis.

På den andre samlingen skal gruppearbeidet presenteres, og man vil få tilbakemelding fra kursholderne. Prosjektoppgaven vil være grunnlag for vurdering (bestått/ikke bestått) i kurset.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeoppgaver, veiledning

Mer om vurdering

Levert og godkjent rapport fra prosjektoppgave

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Videreutdanning i arkitektur og tradisjonelt bygghåndverk (EVUADATB)

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende innenfor byggfag, arkitekt, VVS-teknikk eller lignende. Annen relevant utdanning eller yrkeserfaring kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering / realkompetansevurdering.

Fordel med erfaring fra prosjektering av bygninger (arkitekt, bygg, vvs, elektro). Fordel med kjennskap til standarder for beregning av energibruk i bygninger (NS-NSPEK 3031, NS 3700/01).

Kursmateriell

Forelesninger og utdelt materiale

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU