course-details-portlet

AAR4843 - GIS-metoder for samordnet areal- og transportplanlegging

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 50/100 4 timer
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Kunnskap om GIS-baserte metodeverktøy som kan brukast som støtte for samordna areal- og transportplanlegging, konsentrert om nettverksmodellar og annan metodikk for å arbeide med tilgjengelegheit for ulike transportformer. Det blir særleg lagt vekt på analyser og modellar som støttar planlegging for ikkje-motoriserte transportformer og kollektivtransport.

Læringsutbytte

Kunnskap: Funksjonaliteten til nettverksmodellar og nettverksgrafar i geografiske informasjonssystem (GIS). Nettverksmodellering brukt til å støtte samordna areal- og transportplanlegging. Nettverksdatakjelder og referansesystem, kartografi og kartografiske metodar relevante for analyser av tilgjengelegheit. Datastrukturar, datamodellar og analyseteknikkar. Også kunnskap om rastermodellar brukt til transportformål ("path distance").

Ferdigheiter: Tilrettelegging av nettverksdata for ulike transportformer i eit GIS, inkludert kollektivnettverk med rutedata. Gjennomføring av nettverksbygging og nettverksanalyser. Implementering av rasteranalyse.

Generell kompetanse: bruke tileigna kunnskap og ferdigheiter for å løyse varierte oppgåver innan tilgjengelegheitsanalyse, samordna areal- og transportplanlegging.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesingar. Øvingsarbeid på datasal i konsentrerte økter med instruksjon. Individuelt eigenarbeid med øvingar.

Mer om vurdering

Øvingen teller 50% av den endelige karakteren i emnet. Det kreves bestått på både øving og eksamen for å få bestått sluttkarakter. Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode. Både øvinger og skriftlig eksamen må være bestått for å få karakter i emnet. Karakter på øvingsarbeid kan inngå i karaktergrunnlaget ved utsatt eksamen eller gjentak, i inntil 1,5 år etter beståtte øvinger.

Forkunnskapskrav

Krav til grunnleggande kunnskap om geografiske informasjonssystem, og ferdigheiter i bruk av slik programvare. Eksamen må vere avlagt i emne som AAR4841, TBA4240, GEOG1012 eller tilsvarande.

Kursmateriell

Kompendium og/eller lærebok vil bli kunngjort før kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Veg, transport og geomatikk
  • By- og regionplanlegging
  • Arkitektur
  • Planfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 50/100

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU