course-details-portlet

AAR4843 - GIS-metoder for samordnet areal- og transportplanlegging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 50/100 4 timer D
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Kunnskap om GIS-baserte metodeverktøy som kan brukast som støtte for samordna areal- og transportplanlegging, konsentrert om nettverksmodellar og annan metodikk for å arbeide med tilgjengelegheit for ulike transportformer. Det blir særleg lagt vekt på analyser og modellar som støttar planlegging for ikkje-motoriserte transportformer og kollektivtransport.

Læringsutbytte

Kunnskap: Funksjonaliteten til nettverksmodellar og nettverksgrafar i geografiske informasjonssystem (GIS). Nettverksmodellering brukt til å støtte samordna areal- og transportplanlegging. Nettverksdatakjelder og referansesystem, kartografi og kartografiske metodar relevante for analyser av tilgjengelegheit. Datastrukturar, datamodellar og analyseteknikkar. Også kunnskap om rastermodellar brukt til transportformål ("path distance"). Ferdigheiter: Tilrettelegging av nettverksdata for ulike transportformer i eit GIS, inkludert kollektivnettverk med rutedata. Gjennomføring av nettverksbygging og nettverksanalyser. Implementering av rasteranalyse. Generell kompetanse: bruke tileigna kunnskap og ferdigheiter for å løyse varierte oppgåver innan tilgjengelegheitsanalyse, samordna areal- og transportplanlegging.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesingar. Øvingsarbeid i konsentrerte økter med instruksjon. Individuelt eigenarbeid med øvingar.

Mer om vurdering

Øvingen teller 50% av den endelige karakteren i emnet. Det kreves bestått på både øving og eksamen for å få bestått sluttkarakter. Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode. Både øvinger og skriftlig eksamen må være bestått for å få karakter i emnet. Karakter på øvingsarbeid kan inngå i karaktergrunnlaget ved utsatt eksamen eller gjentak, i inntil 1,5 år etter beståtte øvinger.

Forkunnskapskrav

Krav til grunnleggande kunnskap om geografiske informasjonssystem, og ferdigheiter i bruk av slik programvare. Eksamen må vere avlagt i emne som AAR4841, TBA4240, GEOG1012 eller tilsvarande.

Kursmateriell

Kompendium og/eller lærebok vil bli kunngjort før kursstart.

Studentar blir tilrådd, men det er ikkje krav om, at privat PC blir brukt i øvingsarbeidet. Denne må vere i stand til å handtere relativt tunge oppgåver i GIS-programvare (ArcGIS, ArcGIS Pro, QGIS). Følgande kravspesifikasjon er tilrådd:

Prosessor: Intel minimum i5, helst i7 eller xeon. AMD Ryzen 5, 7 eller 9. 64 bit operativsystem (Windows 10) Minst 8 GB RAM, helst 16 GB Lagringskapasitet HD eller SSD min. 500 GB Dedikert skjermkort på min 4 GB, Nvidia eller AMD

Studentar som ikkje har PC som følgjer denne spesifikasjonen vil få høve til å bruke PC på lokale datasalar.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AAR8843 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Veg, transport og geomatikk
  • By- og regionplanlegging
  • Arkitektur
  • Planfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 D 22.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 D 08.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU