course-details-portlet

AAR4841 - GIS som planverktøy

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 50/100 4 timer D
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Kunnskap om geografisk informasjonssystem (GIS) som eit viktig metodeverktøy for fysisk planlegging. Innføring i og øving med aktuelle GIS-verktøy, som ArcGIS, ArcGIS Pro eller QGIS.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål: Funksjonalitet og verkemåte til geografiske informasjonssystem. Grunnleggande om geografiske data og referansesystem, kartografi og kartografiske verkemiddel, relevant for behov og metodetilfang i fysisk planlegging. Datastrukturar, datamodellar og geografiske/romlege analyseteknikkar som blir brukte til undersøking og framstilling av plangrunnlag, planpresentasjon og konsekvensanalyse. Tilfanget av norske datakjelder, og bruken av dei i analyse og planframstilling. Ferdigheitsmål: Tilrettelegging av geografiske data i eit GIS, klargjering for analyse- eller framstillingsformål. Grunnleggande om redigering av kartdata. Bruk av 2D og 3D framstillingsmåtar som viser plangrunnlag og -resultat på ein lettfatteleg måte. Bruk av GIS-funksjonar for planretta analyser av lokaliseringsvilkår eller konsekvensar av plangjennomføring. Generell kompetanse: Å gjere bruk av tileigna kunnskap og ferdigheiter på mange ulike oppgåver relatert til geografisk analyse og fysisk planlegging.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesingar og dataøvingar i konsentrerte workshops.

Mer om vurdering

Øvingen teller 50% av den endelige karakteren i emnet. Det kreves bestått på både øving og eksamen for å få bestått sluttkarakter. Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode. Både øvinger og skriftlig eksamen må være bestått for å få karakter i emnet. Karakter på øvingsarbeid kan inngå i karaktergrunnlaget ved utsatt eksamen eller gjentak, i inntil 1,5 år etter beståtte øvinger.

Forkunnskapskrav

Minimum bachelorgrad eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensumbok blir kunngjort før semesterstart, i tillegg blir øvingskompendium distribuert.

Studentar blir tilrådd, men det er ikkje krav om, at privat PC blir brukt i øvingsarbeidet. Denne må vere i stand til å handtere relativt tunge oppgåver i GIS-programvare (ArcGIS, ArcGIS Pro, QGIS). Følgande kravspesifikasjon er tilrådd:

Prosessor: Intel minimum i5, helst i7 eller xeon. AMD Ryzen 5, 7 eller 9. 64 bit operativsystem (Windows 10) Minst 8 GB RAM, helst 16 GB Lagringskapasitet HD eller SSD min. 500 GB Dedikert skjermkort på min 4 GB, Nvidia eller AMD

Studentar som ikkje har PC som følgjer denne spesifikasjonen vil få høve til å bruke PC på lokale datasalar.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4240 5.0 HØST 2020
AAR4847 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • By- og regionplanlegging
  • Arkitektur
  • Planfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 D 05.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 5
SL238 Sluppenvegen 14 5
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 2
SL520 Sluppenvegen 14 1
Vår UTS Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 D 29.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU