course-details-portlet

AAR4841 - GIS som planverktøy

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 50/100 4 timer
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Kunnskap om geografisk informasjonssystem (GIS) som eit viktig metodeverktøy for fysisk planlegging. Innføring i og øving med aktuelle GIS-verktøy, som ArcGIS eller QGIS.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål: Funksjonalitet og verkemåte til geografiske informasjonssystem. Grunnleggande om geografiske data og referansesystem, kartografi og kartografiske verkemiddel, relevant for behov og metodetilfang i fysisk planlegging. Datastrukturar, datamodellar og geografiske/romlege analyseteknikkar som blir brukte til undersøking og framstilling av plangrunnlag, planpresentasjon og konsekvensanalyse. Tilfanget av norske datakjelder, og bruken av dei i analyse og planframstilling.
Ferdigheitsmål: Tilrettelegging av geografiske data i eit GIS, klargjering for analyse- eller framstillingsformål. Grunnleggande om redigering av kartdata. Bruk av 2D og 3D framstillingsmåtar som viser plangrunnlag og -resultat på ein lettfatteleg måte. Bruk av GIS-funksjonar for planretta analyser av lokaliseringsvilkår eller konsekvensar av plangjennomføring.
Generell kompetanse: Å gjere bruk av tileigna kunnskap og ferdigheiter på mange ulike oppgåver relatert til geografisk analyse og fysisk planlegging.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesingar og dataøvingar i konsentrerte workshops.

Mer om vurdering

Øvingen teller 50% av den endelige karakteren i emnet. Det kreves bestått på både øving og eksamen for å få bestått sluttkarakter. Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode. Både øvinger og skriftlig eksamen må være bestått for å få karakter i emnet. Karakter på øvingsarbeid kan inngå i karaktergrunnlaget ved utsatt eksamen eller gjentak, i inntil 1,5 år etter beståtte øvinger.

Forkunnskapskrav

Minimum bachelorgrad eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensumbok blir kunngjort før semesterstart, i tillegg blir øvingskompendium distribuert.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4240 5.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • By- og regionplanlegging
  • Arkitektur
  • Planfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 50/100

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 50/100

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 25.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU