course-details-portlet

AAR4250 - Arkitektur som teknologisk praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Gjennom forelesninger vil kurset gi en innføring i konstruksjoner, materialer og installasjoners betydning i arkitekturen. Kursets er spesielt relevant for studenter som ser for seg samarbeid med arkitekter som sitt mulige framtidige virke og for studenter med spesiell interesse for prosjektering og utforming i sitt eget virke som ingeniører. Dessuten er kurset relevant for arkitektstudenter med interesse for teknologiens plass i arkitekturen. Kursets faglige mål er å utvikle interesse og forståelse for arkitektur som teknologianvendelse, og for konstruksjoner og annet ingeniørarbeid som kulturuttrykk.

Læringsutbytte

GENERELL KOMPETANSE: Emnets mål er å gi kompetanse i arkitektur og ingeniørverk som kulturuttrykk, og å se sammenhengen mellom de teknologiske muligheter som til enhver tid finnes,og de arkitektoniske valg som er tatt. I tillegg til perspektivet på arkitektur som en teknologisk praksis vil kurset også gi studentene en grunnkompetanse i arkitektur sett som både funksjons- og stiluttrykk. KUNNSKAP: Studentene skal etter endt kurs kjenne viktige referanseverk i arkitekturhistorien fram til i dag og forstå ingeniørfagenes bidrag til disse. Videre skal studentene kunne redegjøre for viktige sider ved arkitekturens utvikling og de grunnene som ligger bak denne. FERDIGHETER: Kurset skal gi studentene trening i å «lese» konstruksjoners og annet ingeniørarbeids arkitektoniske rolle i konkrete byggverk og dermed gi grunnlag for å kunne diskutere konstruksjonsutforming, tekniske installasjoner, materialvalg og detaljering på tvers av ingeniør- og arkitektprofesjonene. Kurset skal også gi et grunnlag for å diskutere og evaluere utforming/designvalg i eget virke som ingeniør og arkitekt.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen inneholder en forelesningsrekke om historisk arkitektur og samtidsarkitektur med vekt på å formidle kunnskap og skape interesse for bygningskulturen som arkitekter og ingeniørers felles arena, med stor vekt på presentasjon av konkrete arkitekturverk. Undervisningen består dessuten i veiledning knyttet til en skriftlig oppgave. Denne skriftlige oppgaven utvikles gjennom semesteret og leveres ca. 3-4 uker før eksamen.

Emneansvarlig skal ved semesterstart informere studentene om det gjennomføres en ekskursjon. Studenter som deltar på ekskursjon, må regne med å betale en egenandel. Studenter som ikke deltar på ekskursjon, vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesterprøve

Mer om vurdering

For å få adgang til eksamen skal semesterprøven være godkjent. Klagerett gjelder kun etter at sluttkarakteren er gitt. Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsteknikk
  • Arkitektur- og designhistorie
  • Konstruksjonsteknikk
  • Arkitektur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 06.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 51
SL520 Sluppenvegen 14 5
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU