Nordisk språk og litteratur

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Nordisk språk og litteratur

– Studiemiljø
Studiemiljø nordisk

Studiemiljø nordisk bachelor

Det er et levende studentmiljø på instituttet. Linjeforeninga Gengangere, som er felles for nordisk og allmenn literaturvitenskap, arrangerer blant annet quizer, teaterturer og fester til tillegg til å ha ansvar for faglige arrangement.

Hvert år arrangeres det en stor fest hvor ansatte, forelesere, studenter og andre på seksjonene for nordisk og litteraturvitenskap settes ekstra pris på ved en prisutdeling – Prix de Gengangere.

For mange er Fadderuka det første møtet med det sosiale rundt studentlivet. Linjeforeninga stiller med faddere, og i løpet av disse ukene får du gode muligheter til å bli kjent med medstudentene dine.

Instituttet har også et skriftlig miljø: vi huser et tidsskrift som drives av og for studenter - riss -  som publiserer både anmeldelser, fagprosa og skjønnlitterære bidrag skrevet av studenter og ansatte.


Glimt fra studiehverdagen

Lurer du på hvordan det er å være student på nordisk språk og litteratur på NTNU?

Les intervju med noen av våre studenter her!

 


Følg oss på sosiale medier

Følg oss på sosiale medier!

Les om studiehverdagen og studieturer på Studentbloggen ISL

Følg studentene våre på Instagram @snakkebobla!

Her kan du stille spørsmål om studiet og studiehverdagen.


Spørsmål og svar om studiehverdagen

Spørsmål og svar om studiehverdagen

Hverdagen som universitetsstudent er annerledes enn hverdagen på videregående. Å studere er en heltidsjobb. Det forventes at du jobber like mye med studiene som i en jobb.

Du må ta mer ansvar for å strukturere hverdagen og studiene dine, men du har også friheten til å tilpasse hverdagen slik at den passer deg best mulig.

Dersom du følger normert studieprogresjon tar du 30 studiepoeng hvert semester. Hvor mye undervisning du har, varierer, men du må regne med å ha ca. fire forelesning og fire gruppetimer eller seminarer hver uke. Totalt utgjør det 10-12 timer undervisning ukentlig. Resten av arbeidstiden er egenstudier.

Vi regner med at du som fulltidsstudent hos oss studerer ca.  40 timer hver uke. 30 timer med studiefaget ditt (selvstudium, forberedelse og etterarbeid til undervisning) i tillegg til forelesning og seminar/gruppearbeid. 1 studiepoeng tilsvarer mellom 25-30 effektive arbeidstimer.

Svært mange av våre studenter kombinerer studier med å jobbe kveld og helg. Men dette stiller krav til at du studerer strukturert og effektivt, og at du disponerer tiden din godt.

Enkelte emner og studiefag har krav om obligatorisk oppmøte til undervisning for å få avlegge eksamen. Dersom et emne har obligatorisk oppmøte, finner du informasjon om dette i emnebeskrivelsen.

Selv i emner der undervisningen ikke er obligatorisk, bør du delta på forelesninger og seminarer og gruppetimer så ofte som mulig.

Du finner timeplanen for hvert enkelt emne i en egen fane i emnebeskrivelsen til emnet. Emnebeskrivelsen finner du ved å søke på emnekode eller -tittel på følgende nettside: https://www.ntnu.no/studier/emnesok

Du må selv sette sammen din egen timeplan for alle emner du skal ta i løpet av et semester. Vær oppmerksom på at det kan bli gjort endringer i timeplanen helt fram til semesterstart, og du bør derfor sjekke timeplanen og Blackboard så nært opp til undervisningsstart som mulig. Dersom det blir nødvendig å gjøre endringer i timeplanen for et emne, vil dette bli annonsert på emnesiden i den elektroniske læringsplattformen.

Det finnes en egen studentutviklet timeplangenerator ved NTNU, ntnu.1024. Merk at denne timeplangeneratoren ikke alltid er pålitelig for emner fra campus Dragvoll. Du bør derfor alltid forholde deg til informasjon på emnesiden i Blackboard eller på nett dersom denne timeplanen ikke stemmer overens med timeplangeneratoren.

Alle emnebeskrivelser kan søkes opp på emnekode eller -tittel på NTNUs emnesider: https://www.ntnu.no/studier/emnesok

Forelesning betyr vanligvis at alle studenter som tar emnet samles i en forelesningssal der faglærer presenterer sentrale tema og problemstillinger på pensum i emnet.

Seminar innebærer undervisning i mindre grupper under ledelse av en faglærer eller læringsassistent. I seminarundervisningen gjennomgås ofte andre tema fra pensum enn de som blir behandlet i forelesning, eller tema fra forelesningen blir drøftet fra andre synsvinkler, eller i mer detalj. Det blir vanligvis forventet at du som student deltar mer aktivt på seminarer enn i forelesninger.

Gruppe/øving innebærer også undervisning i mindre grupper under ledelse av en faglærer eller læringsassistent. I gruppetimer vektlegges ofte arbeid med øvingsoppgaver og praktisk arbeid med noe av stoffet som har blitt gjennomgått på forelesninger.

Det er vanlig at du må melde deg på seminarer eller gruppetimer, og mer informasjon om hvor og hvordan du skal melde deg på denne delen av undervisningen vil bli gitt av faglærer på forelesning, eller via Blackboard.

Her finner du pensumlister for alle fag ved HF (det humanistiske fakultet) 

Hvert semester avsluttes med en undervisningsfri periode som gjerne begynner noen uker før eksamen. I de fleste fag er det skriftlig digital eksamen, men noen emner har muntlig eksamen, hjemmeeksamen eller semesteroppgave. Sjekk emnebeskrivelsen for dine emner. Les mer om eksamen på NTNU

Sensur skal komme innen 3 uker. Det er anledning til å be om begrunnelse for karakteren man har fått, og eventuelt klage dersom man er uenig i karakteren. Hvis du har en sykdom eller et handicap som gjør det vanskelig for deg å gjennomføre eksamen, finnes det også muligheter for tilrettelegging. 

 

 

Deling - NTNU neste stopp på Facebook

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent

riss- bloggen

riss- bloggen

riss logo