Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Engelsk

– Utenlandsopphold

Et studieopphold i et utlandet er av stor verdi når du studerer engelsk. Gjennom å bo og studere i språkområdet blir du kjent med engelsk språk og kultur på en måte som ellers ikke er mulig, og du vil få mulighet til å forbedre dine språkferdigheter betraktelig.

Når kan jeg studere i utlandet?

Bachelorstudiet i engelsk gir gode muligheter for studieopphold i utlandet. Du kan legge utenlandsstudiet i 2. eller 3. år av bachelorgraden. Studieoppholdet har vanligvis en varighet på ett eller to semestre. Du bør starte med planleggingen av utenlandsoppholdet allerede i første studieår.


Hva kan jeg studere?

Du kan ta fag 2 og/eller valgemner i utlandet, eller du kan velge å ta fordypningsemner i engelsk (se studiets oppbygning). Valg av emner i utlandet gjøres i samråd med studieveileder og faglærer, og skal godkjennes før du reiser ut.


Har NTNU egne avtaler for engelskstudenter?

Det norske studiesenteret ved universitetet i York tilbyr semesterpakker med påbyggingsemner i engelsk i både høst- og vårsemesteret. De tilbyr dessuten semesterpakker med emner på masternivå i engelsk i vårsemesteret. Disse semesterpakkene blir automatisk forhåndsgodkjent.

NTNU har også utvekslingsavtaler med en rekke utdanningsinstitusjoner, blant annet:

Du kan også reise gjennom andre utvekslingsavtaler ved NTNU.


Det norske studiesenteret i York

Ved Det norske studiesenter i York kan du ta emner på både bachelor- og masternivå. Det er også mulig å ta et toukers kurs i York i vårsemesteret. Deltagelse på kurset kan i enkelte tilfeller godkjennes som øvinger i emner ved NTNU samme semester. Ta kontakt med instituttets studieveileder for mer informasjon.


Hvorfor studere i utlandet?

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Bilder fra NTNU-studenter som har vært på utveksling.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.