BACHELORPROGRAM 3-årig, Trondheim

Bachelor i bevegelsesvitenskap

– Utenlandsopphold

Hvorfor studere i utlandet?

Vi oppfordrer deg som student til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utvekslingsopphold er givende på mange måter. Du får mulighet til å bli kjent med et annet land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver og kanskje mulighet til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes ved NTNU. Samtidig viser du at du er selvstendig og tør å gjøre noe nytt, noe som ikke er dumt å ha på CV-en. Arbeidsmarkedet blir stadig mer internasjonalt og mange arbeidsgivere verdsetter søkere med internasjonal erfaring.  

Det er viktig at du starter planleggingen i god tid, senest i høstsemesteret året før du ønsker å reise.

Bilder fra NTNU-studenter som har vært på utveksling.


Praktisk informasjon

Internasjonal seksjon gir veiledning til studenter som ønsker å ta en del av utdanningen i utlandet. De hjelper deg med den praktiske delen av planleggingen av et utenlandsopphold, for eksempel søknadsprosedyrer, frister og stipend.

Det er to typer søknadsfrister du må forholde deg til:
 • Søknadsfrist for utveksling og stipend fra NTNU er 1. mars (høst/vår) og 15. september (vår). Merk at enkelte land (inkludert Canada og USA) kan ha tidligere frister. Se nettsiden om søknadsfrister for utenlandsstudier.
 • Du må søke Det medisinske fakultet om en forhåndsgodkjenning av emner du ønsker å ta. Denne fristen er 1. mars, men søk gjerne så raskt du kan siden du må påregne inntil tre måneders saksbehandlingstid. Se nettsiden med søknadsskjema

For oppskrift på hvordan du går frem når du skal på utveksling, se Internasjonal seksjons informasjonsside.

Studiekonsulenter og rådgiver ved instituttet og fakultetet kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold.


Når kan/bør du reise?

Studieløpet er tilrettelagt for at studenter på bachelor i bevegelsesvitenskap kan dra på utvekslingsopphold i femte semester (høstsemesteret i tredje studieår).


Hvor kan du reise?

NTNU har inngått samarbeidsavtaler om utveksling av studenter med en rekke læresteder i verden. Hvis du velger et lærested vi har avtale med, blir den administrative og praktiske planleggingen enklere. Hvis du ikke har bestemt deg for hvilket land du ønsker å dra til, har internasjonal seksjon regionspesifikke informasjonsmøter hvor du kan få informasjon om forskjellig land. Du bør også tenke nøye gjennom hvilket undervisningsspråk du ønsker.

Mulige læresteder

Under finner du en liste over noen utvalgte læresteder. Dette er universiteter som vi kjenner godt til, og vi kan derfor si noe om for eksempel faglig nivå og andre aspekter som er viktig for deg. 

University of Auckland, New Zealand

Avtale: Bilateral

 • Bachelor of Sport, Health and Physical Education
   

Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis

Avtale: Erasmus+

 • Sports


Syddansk Universitet, Odense, Danmark

Avtale: Nordplus idrett

 • Bachelor i idræt og Sundhed (2. studieår)
 • Bachelor/kandidatutdannelse i klinisk biomekanik (kiropraktor)
   

University of Chichester, Storbritannia

Avtale: Erasmus

 • Sport and Exercise Science
 • Sport Performance
 • Physical Activity for Health
 • Sport Coaching Science
 • Sport and Exercise Psychology
 • Sport Therapy


The University of Queensland, Australia

 • Bachelor of Exercise and Nutrition Sciences
 • Bachelor of Health, Sport and Physical Education
 • Bachelor of Physiotherapy
 • Bachelor of Health Sciences


Dersom du vil reise til et lærested studieprogrammet ikke har en spesiell avtale med

Du må selv undersøke hvilke emner som tilbys ved det aktuelle lærestedet og sette opp et forslag til fagplan. De kravene som stilles er følgende:

 1. Emnene skal ikke overlappe vesentlig med emner som du allerede har tatt/kommer til å ta ved NTNU
 2. Det må være en viss faglig relevans til bevegelsesvitenskap
 3. Nivå på utdanningsinstitusjon/emne

Husk at du må snakke om dette med en studiekonsulent og eventuelt en fagperson, og få nødvendige godkjenninger før du drar.Tue, 28 Nov 2017 16:06:49 +0100
 

Veiledning

Nora Ford: Studiekonsulent for bachelor og master i bevegelsesvitenskap.

Internasjonal seksjon

Hvordan går du frem?

Det at du får forhåndsgodkjent en plan om delstudier ved et visst lærested i utlandet er ingen garanti for at du får reise dit. Det er det utenlandske lærestedet som bestemmer om en student kan aksepteres eller ikke.