Årsstudium 1-årig, Trondheim

Samfunnsøkonomi

Gruppe med samfunnsøkonomistudenter. Foto.

Om årsstudiet i samfunnsøkonomi

Årsstudium i samfunnsøkonomi tar for seg samfunnets bruk av knappe ressurser. Emnene gir en innføring i mikro- og makroøkonomi, økonomiske modeller og matematiske metoder.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak

Vi tar årlig opp 45 studenter. For studieåret 2016-2017 var opptaksgrensen 49,8 poeng i førstegansvitnemålkvoten og 53,0 poeng i ordinær kvote. 

Se hvordan du søker opptakSe Samordna opptaks poenggrenser i 2016


Om studieprogrammet

Årsstudium i samfunnsøkonomi tilsvarer 60 studiepoeng og er normert til ett år (to semester).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:econ@ok.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 40

Du kan også besøke oss og få en veiledningssamtale på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 5


Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Årstudium i samfunnsøkonomi
Studieprogramkode: ÅSØK
Studiepoeng: 60
Studiekode (SO): 194 239

Institutt for samfunnsøkonomi
Fakultet for økonomi

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)