Ledelse i helse- og sosialtjenesten

Videreutdanning, Ålesund

Ledelse i helse- og sosialtjenesten

Bilde ledelse i helse- og sosialtjenesten

Studenter rundt et bord

Ledelse i helse- og sosialtjenesten

Om ledelse i helse- og sosialtjenesten

Ledelse i helse- og sosialtjenestene sikter mot å gi perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendig i lederroller. Studiet gir grunnlag for økt innsikt i personlige lederkvalifikasjoner. Videreutdanningen er et samarbeidprosjekt mellom Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda og NTNU i Ålesund. 


Opptakskrav

Fullført og bestått bachelorutdanning. Søkere med ledererfaring fra helse- og sosialtjenesten vil bli prioritert.


Jobbmuligheter

Studiet sikter mot å gi perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendig for å fylle ulike lederroller.

Studiet kan kombineres med andre godkjente studier i oppbygging av mastergrad.


Studiets oppbygging

Studiet er organisert i åtte samlinger. 

Innhold/fagområder i studiet:

  • Styring, organisasjon og ledelse
  • Ledelse av endringsprosesser
  • Personalledelse
  • Juss
  • Økonomi

Studieveiledning

Kontakt NTNU i Ålesund: telefon: +47 70 16 12 00, e-post: studier@alesund.ntnu.no

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studiepoeng: 30
Undervisningsform: Deltid

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Sted: NTNU i Ålesund
Søknadsfrist: 15. april 2018

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for inneværende studieår.

Samlinger høst 2018

Samlinger høst 2018

Emne: HL401109
Torsdag og fredag i ukene:
34, 38, 43 og 47

  Se timeplan