Studentorganisasjoner

Studentorganisasjoner

Studentene forteller hvilke foreninger og lag som finnes i Ålesund, i denne videoen fra Studentsamskipnaden (Sit). Sit kan hjelpe studenter til å mestre vervet i en forening, gi pengestøtte og gratis veiledning og kurs.


Studentorganisasjoner

 

Studentparlamentet

Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund (SPÅ) jobber for at studentenes stemmer skal bli hørt. Vi er DITT talerør! I tillegg til å jobbe mot NTNU er kommunen og næringslivet viktige samarbeidspartnere. Vi vil oppfordre studenter til å engasjere seg. Enten i studentpolitikken i SPÅ, eller i noen av de andre organisasjonene vi har på skolen. SPÅ er tilknyttet Norsk studentorganisasjon (NSO).

Du er velkommen innom kontoret vårt (A 130). Det er i første etasje i A-blokken, forbi SFS.

alesund@studenttinget.no | studentrad.no (ekstern)| Studentparlamentet på Facebook


Ålesund studentsamfunn

Ønsker du å få en sprudlende studenttilværelse med mye liv og artige påfunn? Nøl ikke med å melde deg inn i Ålesund Studentsamfunn (ÅSS). ÅSS står for de fleste av de større arrangementene for studenter i Ålesund. Gjennom året arrangeres det kule temafester, en av landets største organiserte skiturer, nemlig Ski & Magi og ikke minst UKA i Ålesund. I tillegg har ÅSS et enormt spekter av aktivitetsgrupper som inneholder alt fra friluft, dykking, klatring og idrett, til miniatyrspill og ølbrygging.

ÅSS er en organisasjon for og med studenter. Alt arbeid i studentsamfunnet er basert på frivillig arbeid og dugnadsånd.

leder@astudent.no | www.astudent.no | ÅSS på Facebook


Næringslivsutvalget - NLU

Næringslivsutvalget (NLU) er en frivillig studentorganisasjon ved NTNU i Ålesund som arbeider for å styrke studentenes posisjon i arbeidsmarkedet. Målet med NLU sitt arbeid er å legge til rette for best mulig kontakt mellom studentene og næringslivet i området.

NLU arrangerer diverse arrangement for å skape relasjoner mellom bedrifter og studentene ved NTNU i Ålesund. Gjennom organisasjonen får en mulighet til å knytte kontakter i næringslivet, og være med på å arrangere store arrangementer som Næringslivsdagen og temakvelder, eller mindre arrangementer som bedriftpresentasjoner.

leder@nlu.no | www.nlu.no | NLU på Facebook


Fadder

Ved semesterstart blir nye studenter tatt imot med åpne armer av fadderne. En gjeng frivillige studenter er vertskap under fadderperioden, hvor det gis en introduksjon til studiemiljøet i Ålesund. De variererte arrangementene gir nyttig kunnskap som man ikke så lett finner i bøkene, og det er en gylden anledning til å knytte nye vennskap.

leder@fadderweb.com | www.fadderweb.com | Fadderfestivalen på Facebook


NITO lokallag

NITO er en faglig interesseorganisasjon som skal ivareta ingeniør- og teknologistudentenes interesser. NITO Studentene jobber med å fremme studentenes interesser lokalt ved NTNU, nasjonalt overfor Storting og Regjering, samt internt i NITOs egne ledd. Samtidig skal NITO Studentene også være en serviceorganisasjon, blandt annet i form av å være en kunnskapskilde om utdanningspolitikk, ved å drive skoleringsviksomhet, ved å skape og være ett nettverk for realfagsstudenter og ved å utvikle attraktive medlemstilbud.

www.nito.no/student | NITO-studentene ved NTNU i Ålesund på Facebook


START Ålesund

Start Ålesund er en frivillig studentorganisasjon for alle studenter ved NTNU i Ålesund, uavhengig av studieretning. I Start jobber vi for å fremme innovasjon og bærekraftig entreprenørskap blant studentene på campus. Dette gjør vi ved å arrangere kurs, foredrag, konkurranser og større sosiale og faglige arrangementer. Målet er å gi alle studenter en verktøykasse for fremtiden der våre aktiviteter skal inspirere studentene til å ta sats.
Organisasjonen er non-profit og politisk uavhengig. Vi er en del av paraply - organisasjonen Start Norge, som regnes som en av Norges største studentorganisasjoner innen innovasjon og entreprenørskap. Alle lokallag i Start Norge møtes en gang hvert semester for å sikre god kompetanse- og erfaringsflyt på tvers av lokallagene.
Vil du være med på å gjøre en forskjell, bli en del av ett spennende team og få deg venner for livet- søk START!

leder@starthials.no | START Ålesund på Facebook


ENT3R

ENT3R er drevet av studenter fra realfaglige studier over hele landet. Studentene fungerer som mentorer og gir matematikktrening for elever i 10. klasse og 1. klasse på videregående.

alesund@ent3r.no | www.ent3r.no | Besøk ENT3R på Facebook


International Students Union - ISU

ISU is committed to the social, academic and political interest of all international students in Norway. There is about 20 local branches, and one of them is in Ålesund.

aalesund@isu-norway.no | ISU in Ålesund on Facebook


ALPHA - Finance and Investment at Campus Ålesund

Vi er en studentorganisasjon med en klar visjon om å fremme det finansielle tilbudet på det framtidige NTNU i Ålesund. Alpha skal være et tilbud for faglig påfyll til sine medlemmer innenfor finansiering og investering på Campus Ålesund.
alpha.ntnu@gmail.com| www.facebook.com/alphantnu


LO-studentene i Ålesund

LO-studentene er en paraplyorganisasjon som omfavner alle studieretninger ved NTNU. Som medlem kan du få tilgang til faglige og sosiale aktiviteter som hytteturer, stand-up show, jobbsøkerkurs, quiz-kvelder, kurs i tale- og presentasjonsteknikk, gratis reiser til landsdekkende konferanser og mye mer. Alle arrangement er av og for LO-studentene ved NTNU. Medlemmer for også fordeler gjennom LOfavør.

www.facebook.com/LOstudenteneiaalesund


Studentlaget Ålesund

 

Vi er en kristen studentorganisasjon for alle studenter på NTNU og Fagskolen. Vi samler studenter som har en kristen tro, eller er nysgjerrig på hva vi tror på. Målet er å danne fellesskap blant de kristne på NTNU, og opprette dialoger mellom studenter fra alle trosretninger rundt de store spørsmålene i livet om Gud, verdi, mening, etikk/moral, etc.
Vi samles jevnlig til lagsmøter med lagslunsj, andakt, lovsang og bønn. I tillegg arrangerer vi 'Grill en kristen', 'Godhetsuker' og 'Skepsisuker'.

www.facebook.com/LagetAalesund 


Linjeforeninger

De fleste studieprogram har en linjeforening, og disse drives av studentene. I linjeforeningene jobbes det med å skape et bedre sosialt og faglig miljø, med forskjellige aktiviteter gjennom studieåret. Du finner mer informasjon på nettsidene for ditt studieprogram.


Women in Finance

WIF NTNU Ålesund er en studentorganisasjon med formål om å vekke interesse for finans hos kvinner, og gi muligheter til å velge en karriere i denne bransjen. Her vinner man både personlig vekst og erfaring med finans. Medlemmer får en trygg og sosial arena hvor en kan tilegne seg finansiell kunnskap. Samarbeidspartnere gjør dette mulig og synliggjør dessuten bredden i finansbransjen. Samtidig får vi finansielt påfyll utover det som dekkes gjennom studiene. Gjennom kunnskap og samhold inspireres jenter til å investere – i hverandre, i finansverdenen og i sin egen karriere.
FacebookInstagram 

 

14 sep 2022