Student i Ålesund

Studentorganisasjoner

Studentparlamentet

Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund (SPÅ) jobber for at studentenes stemmer skal bli hørt. Vi er DITT talerør! I tillegg til å jobbe mot NTNU er kommunen og næringslivet viktige samarbeidspartnere. Vi vil oppfordre studenter til å engasjere seg. Enten i studentpolitikken i SPÅ, eller i noen av de andre organisasjonene vi har på skolen. SPÅ er tilknyttet Norsk studentorganisasjon (NSO).

Du er velkommen innom kontoret vårt (A 130). Det er i første etasje i A-blokken, forbi SFS.

alesund@studenttinget.no | Besøk Studentparlamentet på Facebook


Ålesund studentsamfunn

Ønsker du å få en sprudlende studenttilværelse med mye liv og artige påfunn? Nøl ikke med å melde deg inn i Ålesund Studentsamfunn (ÅSS). ÅSS står for de fleste av de større arrangementene for studenter i Ålesund. Gjennom året arrangeres det kule temafester, en av landets største organiserte skiturer, nemlig Ski & Magi og ikke minst UKA i Ålesund. I tillegg har ÅSS et enormt spekter av aktivitetsgrupper som inneholder alt fra friluft, dykking, klatring og idrett, til miniatyrspill og ølbrygging.

ÅSS er en organisasjon for og med studenter. Alt arbeid i studentsamfunnet er basert på frivillig arbeid og dugnadsånd.

aass@hials.no | www.astudent.no | Besøk ÅSS på Facebook


Næringslivsutvalget - NLU

Næringslivsutvalget (NLU) er en frivillig studentorganisasjon ved NTNU i Ålesund som arbeider for å styrke studentenes posisjon i arbeidsmarkedet. Målet med NLU sitt arbeid er å legge til rette for best mulig kontakt mellom studentene ved Høgskolen og næringslivet i området.

NLU arrangerer diverse arrangement for å skape relasjoner mellom bedrifter og studentene ved Høgskolen. Gjennom organisasjonen får en mulighet til å knytte kontakter i næringslivet, og være med på å arrangere store arrangementer som Næringslivsdagen og temakvelder, eller mindre arrangementer som bedriftpresentasjoner.

post@nlu.no


Fadder

Ved semesterstart blir nye studenter tatt imot med åpne armer av fadderne. En gjeng frivillige studenter er vertskap under fadderperioden, hvor det gis en introduksjon til studiemiljøet i Ålesund. De variererte arrangementene gir nyttig kunnskap som man ikke så lett finner i bøkene, og det er en gylden anledning til å knytte nye vennskap.

fadder@hials.no | www.fadderweb.com | Besøk Fadderfestivalen på Facebook


NITO Studentene

NITO Studentene er en faglig interesseorganisasjon som skal ivareta ingeniør- og teknologistudentenes interesser. NITO Studentene jobber med å fremme studentenes interesser lokalt ved NTNU, nasjonalt overfor Storting og Regjering, samt internt i NITOs egne ledd. Samtidig skal NITO Studentene også være en serviceorganisasjon, blandt annet i form av å være en kunnskapskilde om utdanningspolitikk, ved å drive skoleringsviksomhet, ved å skape og være ett nettverk for realfagsstudenter og ved å utvikle attraktive medlemstilbud.

nis@stud.hials.no | www.nito.no/student | Besøk NITO-studentene ved HiÅ på Facebook


START Ålesund

START Norge er en studentorganisasjon basert på frivillig arbeid som jobber med å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter i Norge. De er representert på alle universiteter i landet, i tillegg til mange høgskoler, og består av i alt 19 lokallag.

leder@starthials.no | Besøk START Ålesund på Facebook


ENT3R

ENT3R er drevet av studenter fra realfaglige studier over hele landet. Studentene fungerer som mentorer og gir matematikktrening for elever i 10. klasse og 1. klasse på videregående.

ent3r@hials.no | www.ent3r.no | Besøk ENT3R på Facebook


International Students Union - ISU

ISU is committed to the social, academic and political interest of all international students in Norway. There is about 20 local branches, and one of them is in Ålesund.

isu@stud.hials.no | Keep updated on activites from ISU in Ålesund on Facebook


ALPHA - Finance and Investment at Campus Ålesund

Vi er en studentorganisasjon med en klar visjon om å fremme det finansielle tilbudet på det framtidige NTNU i Ålesund. Alpha skal være et tilbud for faglig påfyll til sine medlemmer innenfor finansiering og investering på Campus Ålesund.
leder.alpha@gmail.com  | https://www.facebook.com/alphantnu 

Mon, 17 Oct 2016 10:23:23 +0200