Studentorganisasjoner

Studentorganisasjoner

Studentene forteller hvilke foreninger og lag som finnes i Ålesund, i denne videoen fra Studentsamskipnaden (Sit). Sit kan hjelpe studenter til å mestre vervet i en forening, gi pengestøtte og gratis veiledning og kurs.


Studentorganisasjoner


 

Fadder

Ved semesterstart blir nye studenter tatt imot med åpne armer av fadderne. En gjeng frivillige studenter er vertskap under fadderperioden, hvor det gis en introduksjon til studiemiljøet i Ålesund. De variererte arrangementene gir nyttig kunnskap som man ikke så lett finner i bøkene, og det er en gylden anledning til å knytte nye vennskap.

E-post: leder@fadderweb.com
Nettsidene til fadder (fadderweb.com)
Fadderfestivalen på Facebook


Studentparlamentet

Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund (SPÅ) jobber for at studentenes stemmer skal bli hørt. Vi er DITT talerør! I tillegg til å jobbe mot NTNU er kommunen og næringslivet viktige samarbeidspartnere. Vi vil oppfordre studenter til å engasjere seg. Enten i studentpolitikken i SPÅ, eller i noen av de andre organisasjonene vi har på skolen. SPÅ er tilknyttet Norsk studentorganisasjon (NSO).

E-post: alesund@studenttinget.no 
Nettside Studentparlamentet (ai.studentrad.no) 
Studentparlamentet på Facebook


Ålesund studentsamfunn

Ønsker du å få en sprudlende studenttilværelse med mye liv og artige påfunn? Nøl ikke med å melde deg inn i Ålesund Studentsamfunn (ÅSS). ÅSS står for de fleste av de større arrangementene for studenter i Ålesund. Gjennom året arrangeres det temafester, en av landets største organiserte skiturer, nemlig Ski & Magi og ikke minst UKA i Ålesund. I tillegg har ÅSS et enormt spekter av aktivitetsgrupper som inneholder alt fra friluft, dykking, klatring og idrett, til miniatyrspill og ølbrygging. ÅSS er en organisasjon for og med studenter. Alt arbeid i studentsamfunnet er basert på frivillig arbeid og dugnadsånd.

E-post: leder@astudent.no
Nettside til Ålesund studentsamfunn astudent.no
Ålesund studentsamfunn på Facebook


Linjeforeninger

De fleste studieprogram har en linjeforening, og disse drives av studentene. I linjeforeningene jobbes det med å skape et bedre sosialt og faglig miljø, med forskjellige aktiviteter gjennom studieåret. Du finner mer informasjon på nettsidene for ditt studieprogram.


Næringslivsutvalget - NLU

Næringslivsutvalget (NLU) er en frivillig studentorganisasjon ved NTNU i Ålesund som arbeider for å styrke studentenes posisjon i arbeidsmarkedet. Målet med NLU sitt arbeid er å legge til rette for best mulig kontakt mellom studentene og næringslivet i området.

NLU arrangerer diverse arrangement for å skape relasjoner mellom bedrifter og studentene ved NTNU i Ålesund. Gjennom organisasjonen får en mulighet til å knytte kontakter i næringslivet, og være med på å arrangere store arrangementer som Næringslivsdagen og temakvelder, eller mindre arrangementer som bedriftpresentasjoner.

E-post: leder@nlu.no
Næringslivsutvalgets nettsider (nlu.no) 
Næringslivsutvalget på Facebook


START Ålesund

Start Ålesund er en frivillig studentorganisasjon for alle studenter ved NTNU i Ålesund, uavhengig av studieretning. I Start jobber vi for å fremme innovasjon og bærekraftig entreprenørskap blant studentene på campus. Dette gjør vi ved å arrangere kurs, foredrag, konkurranser og større sosiale og faglige arrangementer. Målet er å gi alle studenter en verktøykasse for fremtiden der våre aktiviteter skal inspirere studentene til å ta sats. Organisasjonen er non-profit og politisk uavhengig. Vi er en del av paraply - organisasjonen Start Norge, som regnes som en av Norges største studentorganisasjoner innen innovasjon og entreprenørskap. Alle lokallag i Start Norge møtes en gang hvert semester for å sikre god kompetanse- og erfaringsflyt på tvers av lokallagene. Vil du være med på å gjøre en forskjell, bli en del av ett spennende team og få deg venner for livet- søk START!

E-post: leder@starthials.no 
START Ålesund sin nettside (startaalesund.no)
START Ålesund på Facebook


NTNUI-Ålesund

NTNUI-Ålesund er studentidrettslaget ved NTNU i Ålesund. Idrettslaget er i en fin utvikling og vokser både i størrelse, tilbudene de har og i antall serielag. Mandatet vårt er å spre og skape idrettsglede for studenter og andre på campus. Aktivitetene er lavterskel aktivitet og det skjer gjennom å arrangere og holde både treninger, turneringer og konkurranser, samt være en del av et nasjonalt idrettsglede prosjekt og gjennom ulike samarbeid med andre foreninger på campus. Vi ønsker å forbedre studenters fysiske og psykiske helse gjennom aktivitet og samhold. NTNUI-Ålesund er tuftet på frivillighet fra studentens side. Idrettslaget har størst fokus på aktivitet i skole semestrene.

Vi ønsker å arrangere treninger der både nye og gamle studenter kan møtes og bruke dette som et møtested utenfor skoletiden. Gjennom året kan du delta på turneringer og treffe nye venner. Vi har med medlemmer også fra fagskolen og kunstfagskolen i Ålesund. 

E-post: leder@ntnui-alesund.no 
Nettsiden til NTNUI Ålesund (ntnui-alesund.no)
NTNUI-Ålesund på Facebook
NTNUI-Ålesund på Instagram


ALPHA - Finance and Investment at Campus Ålesund

Vi er en studentorganisasjon med en klar visjon om å fremme det finansielle tilbudet på det framtidige NTNU i Ålesund. Alpha skal være et tilbud for faglig påfyll til sine medlemmer innenfor finansiering og investering på Campus Ålesund.

E-post: alpha.ntnu@gmail.com
Alpha på Facebook


Women in Finance

WIF NTNU Ålesund er en studentorganisasjon med formål om å vekke interesse for finans hos kvinner, og gi muligheter til å velge en karriere i denne bransjen. Her vinner man både personlig vekst og erfaring med finans. Medlemmer får en trygg og sosial arena hvor en kan tilegne seg finansiell kunnskap. Samarbeidspartnere gjør dette mulig og synliggjør dessuten bredden i finansbransjen. Samtidig får vi finansielt påfyll utover det som dekkes gjennom studiene. Gjennom kunnskap og samhold inspireres jenter til å investere – i hverandre, i finansverdenen og i sin egen karriere.

Women in Finance på Facebook
Woman in Finance på Instagram 


Sub-Horizon

Sub-Horizon er en studentorganisasjon med teknisk fokus. Denne organisasjonen er åpen for alle studieretninger ved NTNU i Ålesund og holder til i egne lokaler på campus. Sub-Horizon bygger drone og ROV, med mål om autonom funksjon. Disse kan brukes i internasjonale konkurranser som TAC Challenge, men også Sub-Horizons egen konkurranse TEFT Challenge. TEFT Challenge fokuserer på det næringsnære, i samarbeid med regionale bedrifter. Sub-Horizon har som mål å være campus Ålesund sin arena for tverrfaglig samarbeid. Medlemmene får mulighet til å delta på kurs for å utvikle ferdighetene sine som ingeniør, samarbeid i team og som talsperson. Alle medlemmer vil få arbeide med reelle problemstillinger, og få sitt eget ansvarsområde i organisasjonen.

Sub-Horizon på Facebook
Sub-Horizon på Instagram 
Sub-Horizon på LinkedIn 


International Students Union - ISU

ISU is committed to the social, academic and political interest of all international students in Norway. There is about 20 local branches, and one of them is in Ålesund.

E-post: aalesund@isu-norway.no
International Students Union på Facebook


ENT3R

ENT3R er drevet av studenter fra realfaglige studier over hele landet. Studentene fungerer som mentorer og gir matematikktrening for elever i 10. klasse og 1. klasse på videregående.

E-post: alesund@ent3r.no 
Nettsidene til Ent3r (ent3r.no)
Ent3r Ålesund på Facebook


Studentlaget Ålesund

 

Vi er en kristen studentorganisasjon for alle studenter på NTNU i Ålesund og Fagskolen. Vi samler studenter som har en kristen tro, eller er nysgjerrig på hva vi tror på. Målet er å danne fellesskap blant de kristne og opprette dialoger mellom studenter fra alle trosretninger rundt de store spørsmålene i livet om Gud, verdi, mening, etikk/moral, etc. Vi samles jevnlig til lagsmøter med lagslunsj, andakt, lovsang og bønn. I tillegg arrangerer vi 'Grill en kristen', 'Godhetsuker' og 'Skepsisuker'.

 

Studentlaget Ålesund på Facebook


NITO lokallag

NITO er en faglig interesseorganisasjon som skal ivareta ingeniør- og teknologistudentenes interesser. NITO Studentene jobber med å fremme studentenes interesser lokalt ved NTNU, nasjonalt overfor Storting og Regjering, samt internt i NITOs egne ledd. Samtidig skal NITO Studentene også være en serviceorganisasjon, blandt annet i form av å være en kunnskapskilde om utdanningspolitikk, ved å drive skoleringsviksomhet, ved å skape og være ett nettverk for realfagsstudenter og ved å utvikle attraktive medlemstilbud.

Nettsidene til NITO (nito.no/student)
NITO-studentene i Ålesund på Facebook


LO-studentene i Ålesund

LO-studentene er en paraplyorganisasjon som omfavner alle studieretninger ved NTNU. Som medlem kan du få tilgang til faglige og sosiale aktiviteter som hytteturer, stand-up show, jobbsøkerkurs, quiz-kvelder, kurs i tale- og presentasjonsteknikk, gratis reiser til landsdekkende konferanser og mye mer. Alle arrangement er av og for LO-studentene ved NTNU. Medlemmer for også fordeler gjennom LOfavør.

 

LOstudentene i Ålesund på Facebook


 

28 apr 2023