Program 11. februar 2019

Program 11. februar 2019

Tidsrom: 10.00 - 16.00

Konferansier: Stein Mortensholm (NTNU)

Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim

Se strømming av konferansen her

09.00 - 10.00: 
Kaffe og registrering

10.00 - 10.10: 
Velkommen
Rektor Gunnar Bovim (NTNU)

10.10 - 10.30: 
10 år etter Stjernøutvalget: Har myndighetene og institusjonene tatt tak i de rette utfordringene? 
Professor em. Steinar Stjernø (OsloMet)

10.35 - 11.05: 
Strukturreformen. Hvorfor gjorde vi det vi gjorde?
Samtale mellom rektor Gunnar Bovim (NTNU), viserektor Jørn Wroldsen (NTNU), rektor Anne Husebekk (UiT), rektor Dag Rune Olsen (UiB) og rektor Berit Rokne (HVL)

11.05 - 11.25: 
Rigget for framtida? Hva har vi oppnådd gjennom strukturreformen?
Statssekretær Rebekka Borsch

11.25 - 11.35: 
Spørsmål og kommentarer

11.35 - 12.35: 
Lunsj

12.35 - 13.05:
Universitetene og høyskolene som samarbeidspartnere for bærekraftig verdiskaping, økt konkurransekraft og bedre tjenesteproduksjon
Paneldebatt ledet av prorektor for nyskaping Toril Hernes (NTNU)
Panelet: Chief Advisor of Innovation and Scientific Collaboration Tor Ulleberg (Equinor), rådmann Morten Wolden (Trondheim kommune), forskningsleder Espen Solberg (NIFU) og rådmann Astrid Eidsvik (Ålesund kommune)

13.05 - 13.25:
Fusjonserfaringer fra Sverige. Hva er viktig å huske på nå?
Ordförande Agneta Bladh (Vetenskapsrådet)

13.25 - 13.30:
Det norske institusjonslandskapet sett fra Sverige
Intervju med Karin Röding, generaldirektør (Universitets- och högskolerådet) og tidligere styremedlem ved NTNU

13.30 - 14.00:
Presentasjon av følgeevalueringen av NTNU
Ved forsker Siri Brorstad Borlaug (NIFU)

14.00 - 14.05:
Kommentar til følgeevalueringsrapporten
Prorektor for utdanning Anne Borg (NTNU)

14.05 - 14.30:
Kaffepause

14.30 - 15.00:
Blir det bedre forskning og utdanning etter reformen?
Panelet: Rektor Petter Aasen (USN), ordförande Agneta Bladh (Vetenskapsrådet), prorektor for utdanning Anne Borg (NTNU), styremedlem Kristin Melum Eide (NTNU), hovedtillitsvalgt Rune Sætre (Tekna NTNU), leder Cecilie Bjørnsdotter Raustein (Studenttinget NTNU) og tillitsvalgt Ronny Kjelsberg (NTL, NTNU)

15.05 - 15.35:
Debatt
Statssekretær Rebekka Borsch, professor em. Steinar Stjernø (OsloMet), stortingsrepresentant Marit Arnstad, , regiondirektør Tord Lien (NHO Trøndelag), leder Håkon Randgaard Mikalsen (NSO), leder Guro Elisabeth Lind (Forskerforbundet) og stortingsrepresentant Nina Sandberg

15.35 - 15.55:
Spørsmål og kommentarer

15.55 - 16.00:
Avslutning
Rektor Gunnar Bovim (NTNU)

16.00 - 17.00:
Fingermat