Strukturkonferansen 2019, 11. februar i Trondheim

Strukturkonferansen 2019, 11. februar i Trondheim

- Større, sterkere, bedre? Norske universiteter og høyskoler etter strukturreformen

Strukturkonferansen - karusell

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Om konferansen

Om konferansen

Norske universiteter og høyskoler har vært gjennom en strukturreform. Antallet institusjoner er kraftig redusert. Bli med å diskutere veien videre etter strukturreformen med høyere utdannings- og forskningsminister Iselin Nybø. 

Er vi på rett vei?

Hvilke erfaringer har de vi samarbeider med? Hva sier studenter og ansatte? Har vi blitt større, sterkere og bedre? Får vi den kvalitetsutviklingen som var forutsatt? Har vi nå institusjoner som enda bedre kan svare på samfunnets behov og forventninger? Er det noe vi kan gjøre bedre?

Ansatte, studenter, politikere, myndigheter, samarbeidspartnere og alle andre interesserte inviteres til en debatt om veien videre etter strukturreformen.

NTNU har fått gjennomført en følgeevaluering av NTNU-fusjonen. Som del av konferansen vil et forskerteam presentere resultatene fra evalueringen. Evalueringen er gjennomført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). De to siste rapportene fra NIFU er nettopp publisert. 

Les mer om følgeevalueringen og rapportene.

Om strukturreformen

Om strukturreformen

Med strukturreformen har vi fått de største organisatoriske endringene i universitets- og høyskolesektoren på 25 år.

33 statlige universiteter og høyskoler har blitt til 21. Det har også skjedd flere endringer i den private delen av sektoren.

Ressursene konsentreres på færre institusjoner. Målet er at de også skal bli sterkere og bedre.

Sammenslåingene ikke er et mål i seg selv verken for myndighetene eller for institusjonene. De er et virkemiddel for å utvikle bedre utdanninger og forskning, mer robuste fagmiljøer som henger med i den internasjonale kunnskapsutviklingen og for å utvikle institusjoner som kan være gode samarbeidspartnere for næringsliv og offentlig sektor over hele landet.

Les mer om struktur i høyere utdanning på Kunnskapsdepartementets sider og se kart med oversikt over fusjonene.