<b>SALTO</b>

Studentaktiv læring med to-campus organisering

SALTO

– Klikk på bildet for oppdaterte engelske SALTO-sider

To studenter som jobber sammen med musikkteknologi

Prosjektet tar utgangspunkt i en studiesituasjon der studentene er fordelt på to campuser, en høyaktuell problemstilling etter strukturreformen i høyskolesektoren. Vårt mål er å utvikle effektiv pedagogikk med aktivitet på begge campuser samtidig, og med særlig vekt på samhandling, ressursdeling og kommunikasjon. Vi vil ta for oss etablerte strategier for studentaktiv læring og utvikle dem videre i en «cross-campus» kontekst:

  • Samarbeidslæring: Prosjektarbeid, problembasert læring og utviklingsprosjekter i grupper på tvers av campus. 
  • Omvendt klasserom: Utvikling av digitalt læringsmateriell og felles metoder for fordypning, drøfting og anvendelse av fagstoff på tvers av campus.

Prosjektet vil forvalte og foredle et to-campus læringsrom for fysisk-virtuell samhandling over nett, og la studenter og lærere sammen utforske pedagogiske, metodiske og teknologiske løsninger. Et felles masterprogram i «Music, communication and technology» (NTNU og Universitetet i Oslo - UiO) utgjør rammen for prosjektet.

Vi forventer å være et åpent laboratorium for “cross-campus” undervisning og vil jevnlig dele erfaringer med NTNU-interne og eksterne fagmiljø.


Vil du vite mer?

SALTO sine engelske nettsider oppdateres jevnlig med informasjon om aktiviteter, publikasjoner og annet relevant fagstoff.