Instruks for forskningsdeltakere

Innsyn i personopplysninger lagret om deg

Instruks for forskningsdeltakere

Dersom du er forskningsdeltaker i et prosjekt ved NTNU, har du rett til innsyn i personopplysninger om deg selv. Du som forskningsdeltaker kan også kreve retting av uriktige opplysninger. I enkelte tilfeller kan du få slettet opplysningene om deg. I så fall vi videre forskning med dine opplysninger, opphøre. 

Henvendelser om innsyn må være skriftlig, datert og undertegnet av forskningsdeltakeren (evtentuelt din verge). Se skjema: 

pdf Skjema innsynsbegjæring

Behandling

Prosjektleder skal behandle henvendelser fortløpende og besvare henvendelsen senest innen 30 dager. 

Tilbake til Personvern ved NTNU

20 jul 2018

Personvern grafikk