Arrangement ved NTNUs kontor i Oslo

Arrangement ved NTNUs kontor i Oslo


Ingress

Hos oss finner du en arena for nettverksbygging og faglig samarbeid.
Vi arrangerer jevnlig seminarer og frokostmøter med aktuelle tema.


Mini calevent portlet

Kommende arrangement

Bilde

Stående mennesker i minglig og samtale. Foto.