Om NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Om NTNU

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Bilde NTNU

Fakta om NTNU

43 422
Studentar
8051
Tilsette
398
Studieprogram
10,5 mrd.
Budsjett

NTNU er eit internasjonalt orientert universitet med hovudsete i Trondheim og campusar i Gjøvik og Ålesund.

NTNU har teknisk-naturvitskapleg hovudprofil, ei rekkje profesjonsutdanningar og ei stor fagleg breidde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitskap, økonomi, medisin, helsevitskap, utdanningsvitskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnarleg verksemd.

Organisasjon og leiing

Satsingar

Kontakt

Tilsettsøk

Cards: studier, forskning og innovasjon

Studium

  • Det største universitetet i Noreg, med hovudsete i Trondheim
  • 398 studieprogram og med 43 422 studentar, av desse er 4062 er internasjonale studentar
  • Tre byar – Trondheim, Gjøvik og Ålesund
Studium ved NTNU

Forsking

  • Vertskap eller partnar for 46 nasjonale forskningssenter
  • Tek del i 263 Horisont 2020-prosjekt og er tildelt 28 ERC Grants
  • Over 100 laboratorium / forskningsinfrastruktur, der fleire er nasjonale ressursar
Forsking ved NTNU

Innovasjon

  • Vertskap eller partnar i 26 senter for forskningsdriven innovasjon
  • Vertskap eller partnar i 10 forskingssenter for miljøvenleg energi
  • 15 innovasjonsleiarar og innovasjonsstipendordning for ph.d.-kandidatar
Innovasjon ved NTNU