brosjyre NVKS

test

 

 

 


Nyheter Norsk Vannkraftsenter

Nyheter Norsk Vannkraftsenter


NVKS-ekskursjon 2017 for masterstudentene ved NTNU innen vannkraft

NVKS-ekskursjon 2017 for masterstudentene ved NTNU innen vannkraft

Den 25.-27. september var årets masterstudenter innen vannkraft på ekskursjon sørover for å besøke tre ulike vannkraftverk (Rosten, Vamma og Rånasfoss) og Rainpower sitt turbinverksted på Sørumsand. Studenter fra fire forskjellige fagfelt var invitert på den tre dager lange turen; elkraft, bygg, ingeniørgeologi og maskin. Ekskursjonen ble finansiert av Norsk Vannkraftsenter (NVKS). Formålet med ekskursjonen er å gi studentene praktisk innsikt i fagfeltet, både for å inspirere til arbeidet med hovedoppgaven, og for å øke den tekniske forståelsen.

Studentene og Norsk Vannkraftsenter takker Eidsiva, Akershus Energi, Hafslund og Rainpower for at dette ble en vellykket og lærerik ekskursjon!


Lær deg mer ingeniørgeologi

Lær deg mer ingeniørgeologi

NTNU har fortsatt ledige plasser på høstens etterudanningskurs i ingeniørgeologi.

Kurset passer for bygge- og anleggsledere og kontrollingeniører for alle typer undergrunnsarbeider; som vegttunneler, jernbanetunneler og ikke minst vannkraftanlegg.

Kurset er knyttet til ingeniørgeologiske undersøkelser, driving, sikring og rapportering av underjordsarbeider og er særlig rettet mot anleggs- og byggeledere samt kontrollingeniører med begrenset erfaring og kunnskaper innen faget ingeniørgeologi.

I tillegg til dette omhandler kurset også sprengningsteknikk, sikringsmetoder og rolle-/ansvarsdeling mellom byggherre og entreprenør, herunder krav til rapportering og dokumentasjon.

Undervisningen gis i form av forelesninger, øvinger, feltkartlegging og demonstrasjoner. Det vil bli gitt hjemmeoppgaver knyttet til ingeniørgeologisk kartlegging i anlegg, og det blir lagt opp til rapportering mellom kursperiodene.

Eksamen er 31. oktober 2017. Kurset gir 7,5 studiepoeng.

Les mer på NTNUs nettsider og meld deg på her.


Peter Joachim Gogstad disputerte

Peter Joachim Gogstad disputerte

Norsk Vannkraftsenter vil gratulere Peter Joachim Gogstad med vel gjennomført disputas 15. august 2017. For en full sal holdt han en overbevisende presentasjon av sitt arbeid innen "Experimental investigation and mitigation of pressure pulsations in Francis turbines".


Priska Helene Hiller disputerte 1. juni 2017

Priska Helene Hiller disputerte 1. juni 2017

Priska Helene Hiller gjennomførte prøveforelesning og forsvarte ph.d.-avhandlingen sin «Riprap design on the downstream slopes of rockfill dams» med stor overbevisning 1. juni 2017.

Arbeidet er utført ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU. Hovedveileder har vært professor Leif Lia, Institutt for bygg- og miljøteknikk. Medveileder har vært professor Jochen Aberle, Institutt for bygg- og miljøteknikk.

Norsk Vannkraftsenter gratulerer med vel gjennomført disputas!


Studentekskursjon til Rosten kraftverk

Studentekskursjon til Rosten kraftverk

Som oppfølging av NVKS-ekskursjonen høsten 2016, ble studentene invitert tilbake til Rosten kraftverk denne våren for å se neste fase i bygging av det nye kraftverket. På vegne av Oppland Energi AS og AS Eidefoss bygger Eidsiva Vannkraft AS Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland.  Arbeidet startet i oktober 2014 og skal være ferdig våren 2018, og har en total kostnadsramme på 873 millioner kroner. Mer informasjon om Rosten kraftverk kan leses her.

NVKS takker for gjestfriheten!


HiFrancis - Turbindesign i ANSYS

HiFrancis - Turbindesign i ANSYS

NæringsPHD Erik Tengs (NTNU og EDRMedeso) har skrevet et blogginnlegg om sitt arbeid tilknyttet HiFrancis prosjektet. Link til blogginnlegg om turbindesign i ANSYS finnes her.

- Mange firmaer har egne verktøy hvor de gjør beregninger og design. Bloggen illustrerer hvordan man kan ta et slikt verktøy,  og implementere det i ANSYS for å gjøre simuleringer. Eksemplet brukt i bloggen er en turbin-design MATLAB kode.


nederst nyhetsside

Ønsker du å lese mer om NVKS, se vårt nyhetsarkiv.