Jubileumsbøker

Jubileumsbøker

Kjemiutdanning i Trondheim gjennom 100 år
Forfattere: Annette Lykknes og Joakim Zeigler Gusland

100 år med matematikk i Trondheim
Forfatter: Magne Brekke Rabben

Turbulens og tankekraft. Historien om NTNU
Forfattere: Thomas Brandt og Ola Nordal
Pax forlag, 2010

Verktøy og vitenskap. Datahistorien ved NTNU
Forfatter: Ola Nordal
Tapir akademisk forlag, 2010

Kraft og kommunikasjon. Elektroteknisk avdeling ved NTH/NTNU 1910-2010
Forfatter: Ragnhild Green Helgaas
Tapir akademisk forlag, 2010

Fysikk i Trondheim gjennom 100 år 1910-2010
Forfattere: Per Chr. Hemmer, Anders Johnsson, Kjell Mork og Ivar Svare.
Fås kjøpt i ekspedisjonen på Institutt for fysikk

Bergingeniørutdanning i Norge gjennom 250 år
Redaktører: Anne-Kristine Børresen og Jan Thomas Kobberrød.
Tapir akademisk forlag, 2007

Pedagogisk institutt NTNU 1946-1996
Forfatter: Nils Søvik Tapir akademisk forlag, 2008

Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU 1958-2008
Forfatter: Anders Kirkhusmo
Tapir akademisk forlag, 2008

Å forstå livet - Institutt for biologi 50 år
Redaktør: Tor Bollingmo.
Tapir trykkeri, 2009

Et hav av muligheter. Skipslinjen ved Norges tekniske høgskole og Fakultet for marin teknikk
Forfattere: Stig Kvaal, Torgeir Moan, Johannes Moe og Gjert Wilhelmsen
Tapir akademisk forlag, 2003

Den lange linjen. Historien om Videnskapsselskabet i Trondheim
Forfatter: Arild Stubhaug
Tapir akademisk forlag, 2010

Engasjement og begerklang. Studentersamfundet i Trondhjem 1910-2010
Forfatter: Jan Thomas Kobberrød
Tapir akademiske forlag, 2010

Ekte idrettsglede – ekte kameratskap: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening, 1910–2010
Forfatter: Gaute Heyerdahl
Tapir akademisk forlag, 2009

Har du funnet feil?

Se også

NTNUs historie


Tilbakemelding på innholdet

Kontakt oss via: kontakt@komm.ntnu.no