Unge musikere

""

Om Unge musikere

Talentutviklingsprogrammet Unge musikere gir spesielt talentfulle ungdommer i alderen 13–19 år et supplement til undervisningen de mottar på sin lokale musikk- og kulturskole eller videregående skole, eller privatopplæring.

Programmet er beregnet å gi de fremste talentene ekstra utfordringer og muligheter, ut over hva musikk- og kulturskoler eller videregående skoler normalt har mulighet til.


Undervisningstilbudet

Undervisningstilbudet skal gis i et samarbeid med elevens kultur- og musikkskole, videregående skole (Musikk, dans og drama) eller privatlærer.

Det er en forutsetning at elevens faste lærer er innstilt på opplegget og villig til å samarbeide med den læreren eleven får i talentutviklingsprogrammet, slik at eleven opplever tilbudet som et samordnet, helhetlig tilbud.

Tilbudet omfatter:

  • individuell undervisning på instrument
  • gruppeundervisning i musikkteori og gehør
  • samspillgrupper
  • undervisning omtrent hver 3. uke gjennom skoleåret
  • lærerkrefter hentet blant landets beste utøvere og pedagoger
  • samarbeid med lokale lærere om undervisning og repertoar

Undervisningen er gratis, men eleven må selv betale nødvendig reise- og eventuelle oppholdsutgifter for å delta. For elever med ekstra store reiseutgifter er det mulig å få noe reisestøtte.


Hvem kan søke?

Tilbudet ved NTNU gjelder elver fra Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

Søknad skjer gjennom elevens kultur- og musikkskole/videregående skole eller privatlærer. Opptak til programmet skjer etter opptaksprøve. Opptak skjer en gang i året. NTNU Institutt for musikk tar imot søkere både innen klassisk og jazz.

Søknadsfrist for neste opptak er 15. mars 2019

Her finner du søknadsskjema


Kontakt

Spørsmål angående Unge musikere ved Institutt for musikk?

E-post: ungemusikere@musikk.ntnu.no

""

Fakta

Antall elever på programmet: 17

Sted: Trondheim, Olavskvartalet

Søknadsfrist: 15. mars

Nasjonal nettside: ungemusikere.no

Gyldighet: Informasjonen om talentutviklingsprogrammet er gyldig for skoleåret 2018/2019.