Unge musikere

Unge musikere

""
Foto: Wenche Merete Helbæk

Om Unge musikere

Talentutviklingsprogrammet Unge musikere gir spesielt talentfulle ungdommer opp til 19 år et supplement til undervisningen de mottar på sin lokale musikk- og kulturskole eller videregående skole, eller privatopplæring.

Programmet er beregnet å gi de fremste talentene ekstra utfordringer og muligheter, ut over hva musikk- og kulturskoler eller videregående skoler normalt har mulighet til.


Undervisningstilbudet

Undervisningstilbudet skal gis i et samarbeid med elevens kultur- og musikkskole, videregående skole (Musikk, dans og drama) eller privatlærer.

Det er en forutsetning at elevens faste lærer er innstilt på opplegget og villig til å samarbeide med den læreren eleven får i talentutviklingsprogrammet, slik at eleven opplever tilbudet som et samordnet, helhetlig tilbud.

Tilbudet omfatter:

  • individuell undervisning på instrument
  • gruppeundervisning i musikkteori og gehør
  • samspillgrupper
  • undervisning omtrent hver 3. uke gjennom skoleåret
  • lærerkrefter hentet blant landets beste utøvere og pedagoger
  • samarbeid med lokale lærere om undervisning og repertoar

Undervisningen er gratis, men eleven må selv betale nødvendig reise- og eventuelle oppholdsutgifter for å delta. For elever med ekstra store reiseutgifter er det mulig å få noe reisestøtte.


Hvem kan søke?

Tilbudet ved NTNU gjelder elever fra Møre og Romsdal, Trøndelag.

Søknad skjer gjennom elevens kultur- og musikkskole/videregående skole eller privatlærer. Opptak til programmet skjer etter opptaksprøve. Opptak skjer en gang i året. Dato for opptaksprøve i 2020 kommer. NTNU Institutt for musikk tar imot søkere både innen klassisk og jazz.

Søknadsfrist for neste opptak er forlenget til 1. april 2020

Her finner du søknadsskjema i pdf-format. Åpne skjemaet i en pdf-leser for å få mulighet til å fylle det ut elektronisk.


Kontakt

Spørsmål angående Unge musikere ved Institutt for musikk?

E-post: ungemusikere@musikk.ntnu.no

Unge Musikere - logo

""

Fakta

Fakta

Antall elever på programmet: 21

Sted: Trondheim, Olavskvartalet

Søknadsfrist: Forlenget til 1. april

Nasjonal nettside: ungemusikere.no

Gyldighet: Informasjonen om talentutviklingsprogrammet er gyldig for skoleåret 2019/2020.

 

Finn oss på facebook - UM