Unge musikere

Unge musikere

Bassist og sanger spiller og synger i studio. Foto
Foto: Wenche Merete Helbæk

Om Unge musikere

Talentutviklingsprogrammet Unge musikere gir spesielt talentfulle ungdommer opp til 19 år et supplement til undervisningen de mottar på sin lokale musikk- og kulturskole eller videregående skole, eller privatopplæring.

Programmet er beregnet å gi de fremste talentene ekstra utfordringer og muligheter, ut over hva musikk- og kulturskoler eller videregående skoler normalt har mulighet til.


Undervisningstilbudet

Undervisningstilbudet skal gis i et samarbeid med elevens kultur- og musikkskole, videregående skole (Musikk, dans og drama) eller privatlærer.

Det er en forutsetning at elevens faste lærer er innstilt på opplegget og villig til å samarbeide med den læreren eleven får i talentutviklingsprogrammet, slik at eleven opplever tilbudet som et samordnet, helhetlig tilbud.

Tilbudet omfatter:

  • individuell undervisning på instrument
  • gruppeundervisning i musikkteori og gehør
  • samspillgrupper
  • undervisning omtrent hver 3. uke gjennom skoleåret
  • lærerkrefter hentet blant landets beste utøvere og pedagoger
  • samarbeid med lokale lærere om undervisning og repertoar

Undervisningen er gratis, men eleven må selv betale nødvendig reise- og eventuelle oppholdsutgifter for å delta. For elever med ekstra store reiseutgifter er det mulig å få noe reisestøtte.


Hvem kan søke?

Tilbudet ved NTNU gjelder elever fra Trøndelag og Møre og Romsdal. NTNU Institutt for musikk tar imot søkere både innen klassisk og jazz. Elevene må søke med samme hovedinstrument som de har ved sitt lokale undervisningstilbud.

Søknad skjer gjennom elevens kultur- og musikkskole/videregående skole eller privatlærer. Opptak til programmet skjer gjennom innsending av video ved søknadsfrist 15. januar og fysisk prøvespill i uke 9 og 10. Opptak skjer en gang i året. Nærmere informasjon om videoinnspilling og prøvespill står i søknadsskjema (se lenke under). 

Søknadsfrist for neste opptak er 15. januar

Bruk dette søknadsskjemaet

Tips til utfylling av skjema: Skjemaet kan ikke lagres for senere redigering, så ha alle opplysninger klare før du starter utfylling og innsending.


Kontakt

Spørsmål angående Unge musikere ved Institutt for musikk?

E-post: ungemusikere@musikk.ntnu.no

Unge Musikere - logo

""

Fakta

Fakta

Antall elever på programmet: 19

Sted: Trondheim, Olavskvartalet

Søknadsfrist: 15. januar

Gyldighet: Informasjonen om talentutviklingsprogrammet er gyldig for skoleåret 2022/2023.

 

Brosjyre 2022-23

Del gjerne lenke til brosjyren med potensielle søkere!


Finn oss på facebook - UM