mtp - laboratorium - additiv

Laboratorium for additiv tilvirkning (3D-printing)

Laben for additiv tilvirkning er utstyrt med en printer for additiv tilvirkning i metaller. Laboratoriumet brukes av både forskere og studenter i prosjekter eller som del av masteroppgaver. Instituttet har også flere printere for additiv tilvirkning i plast, disse benyttes av studenter, mer eller mindre fritt. REVOLVE NTNU bruker også additiv tilvirkning i sitt prosjekt.

Laboratorium for additiv tilvirkning

12 jun 2017