Bli kjent med NTNU Trondheim

Bli kjent med NTNU Trondheim

Studenter i sola som står rundt bokstavene "NTNU". Foto.
Studenter utenfor Hovedbygningen på campus Gløshaugen. Foto: Geir Mogen/NTNU

Gjennom studieåret har vi ulike typer arrangement. Se oversikt i arrangementskalender eller kontakt våre ulike fagmiljø om du har spørsmål. Oversikt over studier funner du her.

NTNU Trondheim er spredt utover flere campuser i byen blant annet Gløshaugen, Dragvoll, Kalvskinnet og Øya. Se oversikt over alle campuser i Trondheim.

Se mer om livet som student i studiebyen Trondheim


ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Skole- og campusbesøk

Skole- og campusbesøk

Enkelte enheter ved NTNU har egne opplegg for skoleklasser som ønsker besøk eller har lyst til å komme på besøk: