Din fødsel - opplevelser og erfaringer

Forskningsprosjekt ved NTNU og St. Olavs hospital

Din fødsel - opplevelser og erfaringer

norsk flaggNorsk

Din fødsel - opplevelser og erfaringer er et forskningsprosjekt startet opp i 2020 ved St. Olavs hospital og NTNU for å finne ut mer om hvordan norske kvinner og immigrantkvinner opplevde omsorgen de mottok under fødselen og hvilke faktorer som påvirker deres fødselsopplevelse.

Prosjektet foregår på barselavdelingen hvor vi ber kvinner svare på et spørreskjema etter fødsel. Målet med studien er å øke det vitenskapelige grunnlaget for å kunne videreutvikle og bedre fødselstilbudet for alle kvinner i Norge.


Your childbirth experience and satisfaction

Research project at NTNU and St. Olavs hospital

Your childbirth experience and satisfaction

Flag Great BritainEnglish

Your childbirth experiences and satisfaction is a research project started in 2020 at St. Olavs hospital and NTNU to learn more about how Norwegian women and immigrant women experience the health care they receive during childbirth, and the factors that influence their birth experience.

The project takes place on the maternity wards at St. Olavs hospital, where we are asking women to answer a questionnaire after they give birth. The aim of the project is to increase the scientific basis of knowledge for further development of and better delivery of childbirth care for all women in Norway.


Samtykkeskjema / consent sheets

Optimise-bilde

Optimise-logo
Din fødsel-studien er en del av et større forskningsprosjekt kalt OPTIMISE Optimising pregnancy and childbirth care for immigrant women in Central Norway (finansiert av Helse Midt-Norge i perioden 2019-2022.) 

Illustrasjon: Ely Navarro

 

Spørsmål? / Questions?

Spørsmål? / Questions?

Kontakt / contact:  

  • Jennifer Infanti, prosjektleder, NTNU (tlf: 947 21 964, e-post
  • Kristin Reppen, medisin- og forskerlinjestudent, NTNU (tlf: 476 70 734, e-post)

 

Eller ta kontakt med noen av prosjektets kliniske og faglige veiledere / Or get in touch with any of the project’s clinical or academic supervisors:

  • Elisabeth Magnussen, seksjonsoverlege på fødeavdelingen, St. Olavs hospital (tlf: 922 05 929, e-post).
  • Berit Schei, overlege og professor, NTNU og St. Olavs hospital (tlf: 73 59 88 83), e-post).
  • Lena Henriksen, jordmor og forsker, OsloMet (tlf: 67 23 71 94, e-post)