Utviklingstilbud i universitetspedagogikk

UNIPED

Utviklingstilbud i universitetspedagogikk

Våre tjenester er både tilbuds- og etterspørselsbaserte. Tilbudsporteføljen annonseres via læringsportalen. For etterspørselsbaserte tilbud ta direkte kontakt med Uniped for nærmere avtale. Du kan henvende deg direkte til en av våre ansatte eller på e-post til uniped@ipl.ntnu.no.

Vi kan også bistå på lunsjmøter, faglærersamlinger og personalseminarer hvis det er ønskelig.    

Pedagogisk konsultasjon

UNIPED tilbyr konsultasjon til både enkeltpersoner, faggrupper og institutter angående spørsmål og utfordringer knyttet til undervisning, veiledning, emnedesign, bruk av digitale hjelpemidler og vurdering.

Tjenesten er i utgangspunktet gratis, men ved større prosjekter må det gjøres avtaler mellom UNIPED/Institutt for pedagogikk og livslang læring og den enheten som søker konsultasjon.

Kontakt oss

Kontakt oss

uniped@ipl.ntnu.no
73 59 52 69

Postadresse:
  Seksjon for universitetspedagogikk (UNIPED)
  Postboks 5
  Campus Dragvoll
  7491 Trondheim

Besøksadresse:
  Bygg 1, nivå 3
  Campus Dragvoll