Det norske institutt i Roma

Det norske institutt i Roma

Det norske institutt i Roma. Foto.
Foto: Det norske institutt i Roma

Type avtale

Samarbeidsavtale mellom institutt for kunst- og medievitenskap (IKM), NTNU og institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), UiO. Det norske institutt i Roma er en avdeling ved UiO, og det er derfor ingen skolepenger.


Hvem kan søke

Det norske institutt i Roma passer for alle studenter som er interessert i kunsthistorie, antikke studier og italiensk.

Intill fem plasser ved hvert av IFIKKS emner i Roma, nærmere spesifiert nedenfor, er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i kunsthistorie ved NTNU. Studenter som ønsker lengre opphold i Roma prioriteres fremfor studenter som kun søker plass på ett emne.

Følgende emner er forhåndsgodkjent for studenter på bachelorprogrammet i kunsthistorie:


Nivå og omfang

Alle emner ved Det norske institutt i Roma er på samme nivå som ved norske universitet og høyskoler. De bruker benevnelsen studiepoeng.


Søknadsfrister


Viktige nettsider