Green2050 – Senter for grønt skifte i bygget miljø

Green2050 – Senter for grønt skifte i bygget miljø

en nettverksarena for tverrfaglig prosjektsamarbeid mellom universitet og næringsliv.

Green2050 Video

Green2050 Video


Green2050

Green2050

Green2050 – Senter for grønt skifte i bygget miljø er en nettverksarena for tverrfaglig prosjektsamarbeid mellom universitet og næringsliv. Målet er å bidra til et karbonnøytralt bygget miljø innen 2050. 

Bygg, anlegg og eiendomssektoren er ansvarlig for nærmere 40 % av energiforbruk, CO2 utslipp og avfall i verden i dag. Bygget miljø er helt sentralt hvis man skal nå nasjonale og internasjonale mål knyttet til mer bærekraftige veier, byer og en god infrastruktur. 40 % utslipp gir også mulighet for å være 40 % av løsningen i det grønne skiftet. 

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet dreier seg ikke bare om skifte av energikilder fra energikilder som vil ta slutt (olje, gass, kull), til å benytte fornybar energi som vann, vind og sol. Det handler også om å være klimanøytral i valg av materialer, ved produksjon og avfallshåndtering, landbruk og forbruk som påvirker CO2- utslipp.

Når vi snakker om bygget miljø mener vi mer enn bygninger. Bygget miljø er alt som finnes i bygninger, under, rundt og infrastrukturen, transport, parker og grøntområder. Fra planlegging til bygging, drift og vedlikehold. Hele livssyklusen. 

Bærekraft

Bærekraft

FN’s 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Dette forutsetter handling på mange fronter, ikke minst krever det mer forskning, utvikling og innovasjon.

Senteret har ambisjoner om å være en koordinert nasjonal satsning, som skal utnytte og utvikle kompetanse, metoder, verktøy og strategier i tett samarbeid med blant annet industrien selv, for å sikte mot et bærekraftig bygget miljø rettet mot et grønt skifte og en digital fremtid. Vi skal utdanne eksperter med helt relevant kompetanse direkte etterspurt av næringslivet. Eksperter som kan gå rett inn i arbeidslivet og gjøre en forskjell. I tett samarbeid med næringslivet skal våre studenter, stipendiater og forskere forske på løsninger for helt konkrete behov. Alt det smarte vi lærer underveis skal vi dele.

Senterets misjon er å være en sterk nasjonal bidragsyter innen grønn omstilling av bygget  miljø. Senteret vil jobbe tett opp mot de ledende miljøene i verden innen grønn omstilling og bærekraft, og bidra til å styrke og heve forskingen innen temaet Grønt bygget miljø på et globalt nivå. 

Tverrfaglig forskning i verdensklasse

Tverrfaglig forskning i verdensklasse

Kjerneaktiviteter i senteret skal dekke både kompetansetiltak, forskning og nyskaping relatert til planlegging, bygging, drift og vedlikehold av bygde miljø med sterk fokus på bærekraft og digitalisering. Senteret vil bidra inn mot regjeringens og EUs satsning mot «det grønne skiftet». 

Initiativet er forankret i NTNUs strategi for fagområde Bygg. Senteret skal bidra til utdanning, forskning, innovasjon og formidling. Digitalisering og tverrfaglighet er viktige fellesnevnere. Senteret skal være en samarbeidsarena for digitaliseringsaktører i tett relasjon med bygg og anleggsbransjen. 

Vi skal levere forskningsresultater i verdensklasse og bidra til å løse de globale utfordringene som verden står ovenfor. Vi tenker stort og vi handler nå. - Er du en av oss?  

Les mer på våre engelske sider

person-portlet

Kontakt Green2050

Rolf André Bohne
Professor
rolf.bohne@ntnu.no
+4799705363

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Vi er stadig på jakt etter PhDs, studenter, forskere og øvrige som vil bidra i ulike prosjekter. 

Se alle våre ledige stillinger

Mini calevent portlet

Arrangement

Logo

logo green 2050

Contact

Contact

Visiting addresses:
Gløshaugen:  Høgskoleringen 7a
Valgrinda:      S.P. Andersens veg 5

Postal address:
Department of Civil and Environmental Engineering
NTNU
7491 Trondheim - Norway