Hurra for hjernen!

Hurra for hjernen!

Hurra for hjernen bilde

Seks forskjellige illustrasjoner av cellene som er gjengitt i boken Hurra for hjernen.

Hurra for hjernen tekst

Vil du vite mer om den fantastiske hjernen din?

På disse nettsidene kan du lære mer om hjernen og noe av det forskere ved NTNU har funnet ut om hvordan hjernen virker.

Hvorfor er det viktig å ha kunnskap om hjernen? For deg er det kanskje spennende og interessant å lære mer om hva som skjer i kroppen og kanskje særlig i hodet? Og kunnskap om hjernen er svært viktig for alle dem som jobber med å forebygge og behandle sykdom.

Jobben til forskerne er å finne mer ut hvordan hjernen fungerer og forskerne som jobber med dette er veldig flinke! To av dem, Edvard Moser og May-Britt Moser, har til og med fått Nobelprisen for noe de fant ut. Nå har du også mulighet til å lære mer om hva som skjer i hjernen og hva forskerne har funnet ut!

Tekstene på disse nettsidene er skrevet av forfatter Marit Nicolaysen og de fantastiske tegningene er laget av illustratør Line Halsnes.

Det kan være lurt å begynne med innledningen om den fantastiske hjernen som Marit har skrevet. Så kan du lese mer om ulike celletyper, sanser og hvordan celler opptrer sammen, som du finner sammen med illustrasjonene under her eller via menyen til venstre. 


God lesning! 

Rad 5