HUNT-samarbeid

HUNT-samarbeid

Intro

Folkehelsealliansen i Trøndelag

Folkehelsealliansen i Trøndelag

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/folkehelsealliansen-i-trondelag/ 

Kreftregistret

Kreftregistret

https://www.kreftregisteret.no/

IHCC

IHCC

https://ihccglobal.org/

Folkehelseinstituttet (FHI)

Folkehelseinstituttet (FHI)

https://www.fhi.no/

SYNCHROS

SYNCHROS

https://synchros.eu/

NCD-RisC

NCD-RisC

https://ncdrisc.org/

Tromsøundersøkelsen

Tromsøundersøkelsen

https://uit.no/research/tromsoundersokelsen

BBMRI-ERIC

BBMRI-ERIC

https://www.bbmri-eric.eu/