HUNT-samarbeid

HUNT-samarbeid

HUNT forskningssenter har et bredt samarbeid med organisasjoner, både i Norge og internasjonalt. Noen av våre viktigste samarbeidsrelasjoner kan du lese mer om her.

HUNT og NTNU

HUNT og NTNU

HUNT forskningssenter er en del av NTNU og vi har derfor et omfattende samarbeid internt, både gjennom forskning, forskningsinfrastruktur og undervisning.

Vi har også et tett samarbeid med K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi (NTNU). På deres nettsider kan du finne mer om internasjonale samarbeid innen biobanking og genetiske studier.

Biobank Norge

Biobank Norge

Biobank Norge er en nasjonal biobankinfrastruktur for humane biobanker med finansiering fra Forskningsrådet. Konsortiet har 11 partnere og er ledet fra NTNU/HUNT.

Folkehelsealliansen i Trøndelag

Folkehelsealliansen i Trøndelag

HUNT forskningssenter har vært partner i Folkehelsealliansen i Trøndelag siden alliansen ble stiftet i 2015, med professor Steinar Krokstad fra HUNT som leder. Folkehelsearbeid handler om å påvirke utviklingen i samfunnet slik at levekårene i økende grad skaper god helse for alle, og å påvirke helseatferd i befolkningsmassene. Dette krever et bredt engasjement og et samarbeid mellom mange samfunnsaktører, og derfor engasjerer HUNT seg i denne alliansen. De siste årene har alliansen satset på å bidra til bedre psykisk helse i befolkningen og tatt i bruk rammeverket ABC for mental sunnhet. Begrepet HODEBRA brukes for å formidle budskapet på en god måte.

Folkehelseinstituttet (FHI)

Folkehelseinstituttet (FHI)

Folkehelseinstituttet er et statlig forvaltingsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet som HUNT har tett samarbeid med. NCDNOR er et felles forskningsprosjekt, blant annet om å utvikle forskning og tilrettelegge statistikk for ikke-smittsomme sykdommer i Norge.
 

IHCC

IHCC

International HundredK+ Cohorts Consortium (IHCC) er et samarbeid mellom helseundersøkelser som har data fra over 100.000 deltakere. Målet er deling av data, forbedre effektiviteten og maksimere mulighetene til å løse vitenskapelige spørsmål som ingen kan svare på alene. Det er dannet tre arbeidsgrupper med fokus på datastandarder og interoperabilitet, vitenskapelig strategi og kohortforbedringer, og deling av politikk og biodata for å håndtere verdien og utfordringene ved å kombinere store kohortdata på tvers av landegrenser.

SYNCHROS

SYNCHROS

HUNT forskningssenter er partner i det EU-finansierte prosjektet Synchros, finansiert av forskningsprogrammet Horisont 2020. Prosjektstart var 1. januar 2019. Målet er å bidra til bedre koordinering og støtte for synkronisering av kohorter og befolkningsundersøkelser, både i Europa og resten av verden, med fokus på praktiske, metodiske, etiske og juridiske utfordringer for å lette samarbeid. 

Tromsøundersøkelsen

Tromsøundersøkelsen

Tromsøundersøkelsen startet i 1974 på bakgrunn av den høye dødeligheten av hjerte- og karsykdom i Nord-Norge. Siden er det gjennomført sju undersøkelser med 7-8 års mellomrom. Den åttende Tromsøundersøkelsen planlegges gjennomført i 2024-2025. Tromsøundersøkelsen er i likhet med HUNT en samtykkebasert befolkningsundersøkelse, som HUNT har mye til felles med.

Andre samarbeidspartnere

Andre samarbeidspartnere

 • BBMRI-ERIC
 • Bristol Medical School, UK (Professor Abigail Fraser)
 • CADSET - A pan-European network committed to promoting clinical research in chronic airway diseases
 • Centre for Bone and Arthritis Research, University of Gothenburg - Collaboration on studies on influence by genetic factors and microbiome on body mass composition and bone health.
 • Columbia University, New York, USA (Assistant Professor Sarah Tom)
 • European Respiratory Society Global Lung Function Initiative, GLI 2012 -Collaboration on development of multi-ethnic reference values for spirometry
 • FRAX - International collaboration on fracture risk assessment. HUNT contributes to update FRAX2 as well as plan validation studies on included prediction factors in FRAX
 • Harvard School of Public Health, Boston, USA (Associate Professor Janet Rich-Edwards)
 • International Agency for Research on Cancer, Lung Cancer Cohort Consortium (LC3) - Studies on risk factors and biomarkers for lung cancer development
 • Kreftregistret
 • Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg ble etablert i Levanger (2014) og er et partnerskap mellom HUNT forskningssenter, Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger kommune, Trøndelag fylkeskommune og Nord universitet.
 • NCD-RisC
 • Nordic EpiLung Study - Collaboration between Finland, Sweden and Norway on obstructive lung diseases; influence by socioeconomics on symptoms, treatment, diagnoses and mortality
 • The Lung and Osteoporosis Study also contributes with data to the HUNT All-In studies on associations between genetic factors, disease phenotypes and endotypes. This is part of the K.G.Jebsen Center for Genetic Epidemiology
 • 3CIA - COPD Cohorts Collaborative International Assessment Initiative: Studies on classification and mortality prediction of COPD