Produksjons- og leveringstid

Produksjons- og leveringstid

Produksjons- og leveringstid

Produksjonstid
Vi har en produksjonstid på minst 3-5 dager på de fleste produkter. Du vil motta en e-post til oppgitt e-postadresse når din ordre er ferdig produsert. Ta høyde for at store opplag krever noe lengre produksjonstid enn oppgitt i ordrebekreftelsen. 

Vi kan tilby kortere produksjonstid når noe haster, og da vil det påløpe et haste-/ekspressgebyr.

Transport av varer
Vær oppmerksom på at leveringstid kommer i tillegg til produksjonstid. Hvis varen skal sendes med Posten må det beregnes ekstra leveringstid. Transporttjenesten på NTNU leverer kun til postmottakene på campusene, eventuelt til vaktmesterkontoret.

NTNUs Transportavdeling bringer varer én gang pr. dag.

Kontakt

Kontakt

E-post: grafisksenter@ntnu.no
Telefon skranke: 73 59 66 53

Adresse
NTNU Grafisk senter
Edvard Bulls veg 1, Dragvoll, 7491 Trondheim

Ansatte ved Grafisk senter