Grafisk senter

Kommunikasjonsavdelingen

Grafisk senter

NTNU Grafisk senter

Illustrasjon som viser ikoner og elementer som beskriver grafisk design og trykk.
Illustrasjon: Marianne Gilbu/NTNU Grafisk senter

Grafisk senter tekst

Grafisk senter tilbyr tjenester for NTNUs ansatte og studenter. Vi kan bistå deg med blant annet grafisk design, visuell forskningsformidling, animert grafikk, nyhetsbrev, digital print, konferansemateriell, ferdiggjøring, produksjon av skilt og grafisk rådgiving.  

 

Send en forespørsel eller bestille

 

Prioritert informasjon

Masteroppgave

Informasjon om ferdigstilling og trykk.

Doktorgradsavhandling

Praktisk informasjon, trykking, pris og leveringstid.

Grafisk design

Lurt å vite før oppstart, kreativ prosess og grafisk profil.

 

 

Kontakt

Kontakt

E-post: grafisksenter@ntnu.no
Telefon skranke: 73 59 66 53

Adresse
NTNU Grafisk senter
Edvard Bulls veg 1, Dragvoll, 7491 Trondheim

Ansatte ved NTNU Grafisk senter

Åpningstid

Åpningstid

Mandag - fredag
09.00–11.20 og 12.00–15.00

Oppdatert

14 sep 2023