Doktorgradsavhandling

Doktorgradsavhandling

 

Viktig å vite før innsending

Filen skal publiseres på filtjenesten NTNU Open 3 uker før, og dette bør være den samme filen som skal trykkes, altså den filen det er kjørt prøvetrykk på fra oss og godkjent for trykk av kandidaten. Når alt er klart sender vi (Grafisk Senter) filen til Universitetsbiblioteket som publiserer den i NTNU Open.

NB! Kandidaten må sende inn forfatteravtale til biblioteket før publisering, for at filen skal kunne legges åpent. Informasjon om forfatteravtale kan etterspørres hos instituttet eller biblioteket.

Noen institutt/fakultet krever at de trykte utgavene også skal være levert 3 uker før, men det varierer – sjekk med ditt fakultet/institutt hva som gjelder for det. Akkurat det har ikke vi oversikt over.

 

Pris på trykk

Prisen avhenger av hvor mange oppgaver du bestiller, antall sider og hvor mange sider som skal trykkes i farge og om det er mange rettelser før oppgaven kan produseres. Dette kan du kalkulere selv i bestillingsløsningen vår. Merk at vi har en egen bestillingsknapp for avhandlinger som ennå ikke er godkjent for disputas – Doktorgrad til komite.

 

Bestille trykking av Doktorgradsavhandling

 

Hva må studenten betale selv?

Det varierer litt hvor mange trykte eksemplarer instituttet/fakultetet betaler for, så det må du spørre instituttadministrasjonen om. I systemet vårt kan du skrive inn hvor mange du skal betale for selv og hvor mange instituttet skal betale for. Instituttet/fakultetet får faktura fra oss direkte.

 

Prøvetrykk

Du vil motta et prøvetrykk av avhandlingen til ønsket leveringsadresse eller du kan hente den selv hos oss. Prøvetrykket er kun til fargekorrigering og gjennomsyn, og tid og materiell som går med til rettelser av innholdet vil belastes deg som kunde. Vær derfor nøye med gjennomgang av dokumentene før de sendes inn til trykk.

 

Leveringstid

Det tar 2-3 dager å produsere prøvetrykket og når det er godkjent bruker vi som regel en ukes tid på produksjon av hele avhandlingen. Merk deg at prøvetrykk som skal sendes med post medfører ekstra leveringstid – du må selv ta høyde for Postens leveringstider.

Du kan ikke forhåndsbestille time for trykking hos oss, men du kan kalkulere pris og legge inn bestilling i vårt bestillingssystem, og da blir ordren prioritert i den rekkefølgen de kommer inn.

Det er viktig for oss å bistå kandidatene så godt som mulig, og avhandlinger som haster blir som regel prioritert foran andre ordrer som ikke haster like mye.

 

Praktisk om oppgaven

Avhandlinger som er godkjent for disputas skal ha ISBN og serienummer – dette må du selv hente fra http://sats.itea.ntnu.no/isbnprovider/start.do

Avhandlingen kan enten skrives i A4-format og forminskes eller rett i B5:

I A4-format – dokumentstørrelse A4 med 3 cm marg på hver side, 3 cm over og 3,5 cm i bunn. Du kan da bruke f.eks Times 12 pkt. med f. eks. linjeavstand 1,5. Da forminsker vi formatet til B5 når avhandlingen trykkes.

I B5-format – da bruker du også dokumentstørrelse A4, men tekststørrelse 11 pkt. med 4 cm marg på hver side, 4 cm i toppen og 4,5 cm i bunn.

I systemet vårt genereres omslag og tittelark i tråd med NTNUs malverk, så det skal ikke være med i filen din.

Du må selv samle alle delene i oppgavene til en PDF-fil som skal lastes opp i systemet vårt.

Du kan ikke legge inn bilde på forsiden, men du kan legge inn et på tittelarket. Det er en fordel om bildet har god oppløsning (300 ppi) for best mulig resultat.

 

Opptrykk

Hvis du trenger flere oppgaver enn du trodde kan du bestille opptrykk. Informasjonen fra forrige bestilling lagres hos oss, så du trenger ikke å generere nytt omslag eller tittelside, men du må påregne å betale oppstartskostnad også på det nye trykket.