NTNU Grafisk senter

Kommunikasjonsavdelingen

NTNU Grafisk senter

Vi gjennomfører design- og trykkerioppdrag for NTNU og bedrifter/organisasjoner tilknyttet NTNU


Illustrasjon av utstyr knyttet til grafisk design, pc, blyant, papir, kaffe. Tegnet av Line Tørum Amdam


Bestillingsalternativer

Kontakt

Kontakt


E-post

grafisksenter@ntnu.no

Ansatte

Ansatte ved NTNU Grafisk senter

Postadresse

NTNU Grafisk senter
Dragvoll, 7491 Trondheim

Besøksadresse

Edvard Bulls veg 1

Åpningstid

Mandag–fredag
09.00–12.00 og 12.40–15.00

Telefon skranke

73 59 66 53

(Stengt pga. internt møte
hver tirsdag 09.00–10.00)


Aktuelt

Aktuelt

Grafisk senter har normal drift og kundene kan hente ferdige produkter i skranken vår. Bestillingssystemet er alltid åpent og vi tar imot oppdrag akkurat som vanlig. 


Priseksempler