NTNU Grafisk senter

Kommunikasjonsavdelingen

NTNU Grafisk senter

Vi gjennomfører design- og trykkerioppdrag for NTNU og bedrifter/organisasjoner tilknyttet NTNU.Aktuelt

Aktuelt

Grafisk senter følger NTNUs retningslinjer og har for tiden stengt produksjonshallen. Vi kommer imidlertid til å produsere phd-avhandlinger som vanlig. Hvis det er andre ting som haster og av ulike grunner må produseres hos oss; legg inn en bestilling i systemet og send i tillegg en mail til oss. Da vil vi for hver sak vurdere om det er rom for unntak. Andre oppdrag vil vi sende videre til våre underleverandører. 

Vårt bestillingssystem er imidlertid åpent og vi tar imot design-oppdrag akkurat som vanlig, men all kundekontakt vil foregå elektronisk.


Kontakt

Kontakt


E-post
grafisksenter@ntnu.no

Ansatte
Ansatte ved NTNU Grafisk senter

Postadresse
NTNU Grafisk senter
Dragvoll, 7491 Trondheim

Besøksadresse
Edvard Bulls veg 1

Åpningstid
Mandag - fredag
09.00–12.00 og 12.40–15.00
73 59 66 53

(Stengt pga internt møte
hver mandag 09.00–10.30)


Portefølje

Portefølje


Våre kurs

Våre kurs