NTNU Grafisk senter

Kommunikasjonsavdelingen

NTNU Grafisk senter

Illustrasjon grafikk

Aktuelt

Aktuelt

Grafisk senter har stengt torsdag
5. mars pga internt arrangement.

Fredag 21. februar kl. 16.00–21.00 
vil vårt bestillingssystem være
uttilgjengelig grunnet vedlikehold. 


Kontakt

Kontakt


E-post
grafisksenter@ntnu.no

Ansatte
Ansatte ved NTNU Grafisk senter

Postadresse
NTNU Grafisk senter
Dragvoll, 7491 Trondheim

Besøksadresse
Edvard Bulls veg 1

Åpningstid
09.00–12.00 og 12.40–15.00
73 59 66 53

(Stengt pga internt møte
hver mandag 09.00–10.30)


Portefølje

Portefølje


Våre kurs

Våre kurs