NTNU Grafisk senter

Kommunikasjonsavdelingen

NTNU Grafisk senter

NTNU Grafisk senter

Kontakt

Kontakt

E-post
grafisksenter@ntnu.no

Ansatte
Ansatte ved NTNU Grafisk senter

Postadresse
NTNU Grafisk senter
Dragvoll, 7491 Trondheim

Besøksadresse
Edvard Bulls veg 1


Aktuelt

Aktuelt

Åpningstid
Mandag - fredag
09.00–12.00 og 12.40–15.00
73 59 66 53

(Stengt pga internt møte
hver tirsdag og torsdag 09.00–10.00)