Om Fremtidens Campus

Om Fremtidens Campus

Fremtidens campus er et forsknings- og utviklingsprogram som skal følge NTNUs arbeid med å utvikle morgendagens universitetscampus.

Programmet finansieres av NTNU og koordineres av NTNU Samfunnsforskning. Fremtidens Campus er uavhengig av NTNUs campusutvikling, men vil gjennom originale forskningsbidrag og etablering av kunnskapsstatus kunne bidra med nyttige innspill til denne prosessen.

Høsten 2023 ble programmet (foreløpig) avrundet. Der er foreløpig ikke klart om Fremtidens Campus vil få fornyet finansiering til å fortsette arbeidet for fire nye år.

Følg gjerne Fremtidens Campus på Facebook.

 

Anvendbar og NTNU-relevant forskning for fremtidens campus

Anvendbar og NTNU-relevant forskning for fremtidens campus

Da campusprosjektet begynte, manglet mye av kunnskapsgrunnlaget om areal og arbeidsplasser nødvendig for å lage de gode løsningene. Gjennom konkrete prosjekter og undersøkelser i regi av Fremtidens Campus har vi nå funnet ut mer om hva som skal til for at NTNU skal oppfylle sine ambisjoner om å bygge en vellykket universitetscampus for fremtiden.


Forskningen vår er rettet mot identifiserte, konkrete utfordringer, og evaluerer blant annet nye, innovative arealer som allerede har blitt tatt i bruk på NTNU. På oppdrag fra Fremtidens Campus har for eksempel Sosiologisk poliklinikk analysert erfaringene med NTNU ITs IT-hub. Denne rapporten kan du lese her (åpnes som PDF). Presentasjonen fra Kunnskap og Campus finner du her.


På Campus Kalvskinnet har de testet arbeidsplassutforming og arealbruk som er relativt ny i akademia. I 2022 gjennomførte vi derfor en undersøkelse om brukererfaringer med disse løsningene. Denne kan du lese mer om her. Utfordringer surveyen avslørte ble også omtalt i UA.


Sjekk også ut alle prosjektene under Fremtidens Campus,  som på ulike måter har gitt oss ny innsikt i hva NTNU er og kan være. Gjennom disse prosjektene har NTNU-forskere og -studenter gjennom mange og ulike tilnærminger kommet nærmere svaret på hvordan fremtidens universitetscampus kan og bør se ut.


Om Fremtidens campus

Våre prosjekter

Ressursbank