Fremtidens campus - hjem

Om Fremtidens Campus

Fremtidens campus er et forsknings- og utviklingsprogram som skal følge NTNUs arbeid med campusutvikling. Det finansieres av NTNU og koordineres av NTNU Samfunnsforskning. Dette programmet er uavhengig av NTNUs campusutvikling, og vil gjennom originale forskningsbidrag og etablering av kunnskapsstatus kunne bidra med nyttige innspill til denne prosessen.

 

Foto NTNU drone Lars Strømmen
Foto: Lars Strømmen/NTNU - Norwegian University of Science and Technology

 

Aktuelt

Aktuelt


 

Forskning i Fremtidens Campus

I tillegg til å finansiere og koordinere andres forskning, holder vi i Fremtidens Campus på med egne forskningsaktiviteter. I disse dager jobber vi med å ferdigstille en survey til ansatte ved Campus Kalvskinnet. Formålet med dette prosjektet er å se hvor godt overgangen og sammenslåingen til Campus Kalvskinnet har fungert, som innspill til den pågående campussammenslåingen ved NTNU.  


Facebook

Besøk gjerne vår Facebook-side!

Om Fremtidens campus

Våre prosjekter

Ressursbank