For studenter

For studenter

Her finner du nyttig informasjon og inspirasjon relevant for deg som ønsker å skrive oppgave om campusutvikling. Dette inkluderer en liste med forslag til oppgavetema som er basert på innspill fra eksperter innenfor ulike fagdisipliner og næringer. I tillegg har vi samlet tidligere publiserte studentoppgaver som er relevante for campusutvikling. I ressursbanken vår finner du mer relevant litteratur innenfor de fire temaområdene til Fremtidens campus:

 

Kontakt oss gjerne om du eller noen andre du kjenner til har levert en oppgave som er relevant for campusutvikling. 

Ønsker du å vite mer om hva som gjøres på dette spennende feltet? Mer eller mindre månedlig arrangerer vi Kaffe & Campus, hvor vi inviterer spennende forskere og praktikere til å holde innlegg om relevante tema, med rom for interessante og uformelle diskusjoner med deltagerne. Disse samlingspunktene er digitale og åpent for alle som ønsker. Send oss en e-post om du ønsker å bli satt på invitasjonslisten.


Forslag til oppgavetema

Studentoppgaver