Kunnskap & Campus

Kunnskap & Campus

I Kunnskap & Campus vil vi presentere ny forskning, masteroppgaver, artikler og annen campusrelevant kunnskap. Arrangementet vil være åpent for alle, og vi legger ut Zoom-lenke på Facebook og hjemmesida vår på forhånd.

Opptak av presentasjonene kan du se under Presentasjoner fra Kunnskap & Campus.

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

Informasjon kommer.

 

Tidligere arrangementer

 

Kunnskap & Campus #6

Aleksander Haugen fra Sosiologisk poliklinikk presenterte evalueringen han har gjennomført sammen med Jenny Bjørntvedt av NTNU IT sitt nye areal "IT-huben". Fleksibilitet og sosiale soner er noen av fyndordene i forbindelse med nye og ombygde campusbygg. Blir denne fleksibiliteten utnyttet i rom som skal legge til rette for nettopp det, og i så fall hvordan?

 

Kunnskap & Campus #5

Jens Olgard Dalseth Røyrvik presenterte det nye Fremtidens Campus-prosjektet «Tilstander av unntak: Dramaturgi som møtepunkt».
Prosjektet skal bidra inn i og gjennomføre følgeforskning av symposium tilknyttet forestillingen «03.08:38 Tilstander av unntak». Målet med prosjektet er å gi innspill til utforming av campus gjennom eksperimentering med og utvikling av nye lærings- og undervisningsformer og areal, i møtet mellom kunst og akademia. Dette er en pilot som både kan teste muligheter, men også påpeke universitets organisatoriske «snubletråder» når det gjelder denne typen overskridende samarbeid og samtenking.
 

Scenografien til forestillingen

FOTO: TOR CHRISTIAN BLEIKLI/TRANSITEATRET

 

Kunnskap & Campus #4

I fjerde Kunnskap & Campus presenterte Małgorzata Dzimińska sin forskning fra Polen på hva som er det ideelle universitetet for studenter.

Małgorzata brukte korona-tiden til å undersøke hvilket universitet studentene så for seg, i perioden hvor de fleste av dem enda ikke hadde hatt muligheten til å studere fysisk på campus. Sentrale funn handler om studentenes ideer rundt lærings- og undervisningsprosesser, læringsmiljø, og studenter og undervisere. Studien gir oss ny innsikt i hvordan dagens studenters ser for seg det ideelle universitet.

Du finner PowerPointen her, og opptak av presentasjonen i boksen til høyre. 

Bilde av Małgorzata Dzimińska

 

Kunnskap & Campus #3

I tredje Kunnskap & Campus presenterte Fremtidens Campus’ PhD-kandidat, Kaja Indergård, noen foreløpige resultater fra sitt doktorgradprosjekt. Til tross for at det er blitt forsket på arbeidsplassutforming for kunnskapsarbeid, vet vi lite om arbeidsplassutforming for vitenskapelig ansatte. Kaja ser nærmere på hvorvidt kunnskapsarbeid og akademisk arbeid er likt nok til at vi kan bruke funn fra forskning gjort på andre arbeidsplasser i planleggingen av arbeidsplasser for vitenskapelig ansatte. For å kunne planlegge arbeidsplasser for ansatte, argumenterer Kaja for at man først må forstå de ansattes aktiviteter og hvordan arealene faktisk brukes.

Bilde av Kaja Indergård

 

Kunnskap & Campus #2

I andre Kunnskap & Campus presenterte Fremtidens Campus' PhD-kandidat, Camilla Sanna, noen foreløpige resultater fra sitt doktorgradsprosjekt «Spaces, places, and identities». Som en del av prosjektet har Camilla utforsket ingeniørstudenters identitet, og hvilken betydning praksis, arbeidserfaring, motivasjon, og progresjon i studieløpet, har for denne. En større spørreundersøkelse, i tillegg til supplerende intervjumateriale, danner sammen grunnlaget for analysen som er gjort.

Bilde av Camilla Sanna

 

 

Kunnskap & Campus #1

I vår første Kunnskap & Campus presenterte Beate Westby Stålsett sin masteroppgave: Campus – a place for innovation? Exploring the role of place in innovation processes at NTNU.

Beate Westby Stålsett og masteroppgaven