Andre arrangementer

Arrangementer

Kommende arrangementer

Call for papers til NEON-dagene - parallelsesjon om fremtidens campus

21.-23. november 2023, Trondheim

 

Vi ønsker oss bidrag til sesjonen forskningsprogrammet Fremtidens Campus arrangerer på NEON-dagene 2023.

NEON-dagene er en konferanse med utgangspunkt i organisasjonsforskning, men som inviterer bredt faglig. Konferansen ser nytten av interdisiplinær forskning og hvordan mange perspektiv – både praktiske og teoretiske - er relevante for organisasjoners utvikling. Konferansen arrangeres av NTNU i samarbeid med Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning og Høgskolen i Innlandet.

Vår sesjon på konferansen har campusutvikling som tema – hvordan vil vi at fremtidens universitet skal være og hvordan skal fremtidens campus bygges? Hva skjer i samfunnet og sektoren for tida som påvirker denne utviklingen? Vi ønsker bidrag knyttet til temaene bærekraftig campusutvikling (inkludering, mangfold), akademiske arbeidsplasser, undervisningsareal, medvirkning, digitalisering, prosjektutvikling, økonomiske perspektiv og «built-to-cost», og andre tema og perspektiv som er relevante for campusutvikling i årene fremover.

Frist for innsending av abstract er 31. august. Abstract må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Sesjonen planlegger å samle aksepterte bidrag i en open access-publikasjon. Presentasjoner og bidrag blir også formidlet via hjemmesider og sosiale medier i regi av NEON-dagene og Fremtidens Campus.

Ønsker du å sende inn abstract eller har spørsmål, ta kontakt med ansvarlige for parallelsesjonen:
•    Berit Therese Nilsen, NTNU Samfunnsforskning, berit.nilsen@samforsk.no 
•    Sofia Moratti, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, sofia.moratti@ntnu.no 
•    Ingunn Dahler Hybertsen, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, ingunn.hybertsen@ntnu.no